فایل ورد جايگاه اخلاق در نظام فکري دکارت

    اصلي فایل ورد جايگاه اخلاق در نظام فکري دکارت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن فایل ورد جايگاه اخلاق در نظام فکري دکارت : نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جستارهاي فلسفي (پژوهش هاي فلسفي)تعداد صفحات :25دکارت در گفتار در روش آشکارا اعلام می دارد که فلسفه ای که او قصد پی افکندن آن را دارد ما را «ارباب و مالک طبیعت» می سازد، اما در انفعالات نفس بهر ه اصلی حکمت را در این می داند که به ما بیاموزد تا «ارباب انفعالات خویش» باشیم. آن چه از فلسفه دکارت می دانیم بیش تر مربوط است به سخن نخست او در گفتار در روش و پیامدهایی که بر اثر چنین نگاهی به فلسفه به با