فایل ورد بررسي اثرات پيش تيمار آبگيري اسمزي در فشار کاهش يافته ناپيوسته بر روي بافت، رنگ و جذب روغن برش هاي کيوي سرخ شده در خلا

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثرات پيش تيمار آبگيري اسمزي در فشار کاهش يافته ناپيوسته بر روي بافت، رنگ و جذب روغن برش هاي کيوي سرخ شده در خلا دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثرات پيش تيمار آبگيري اسمزي در فشار کاهش يافته ناپيوسته بر روي بافت، رنگ و جذب روغن برش هاي کيوي سرخ شده در خلا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثرات پيش تيمار آبگيري اسمزي در فشار کاهش يافته ناپيوسته بر روي بافت، رنگ و جذب روغن برش هاي کيوي سرخ شده در خلا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثرات پيش تيمار آبگيري اسمزي در فشار کاهش يافته ناپيوسته بر روي بافت، رنگ و جذب روغن برش هاي کيوي سرخ شده در خلا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم غذايي و تغذيه

تعداد صفحات :10

مقدمه: یکی از روش های آماده سازی در فرآوری میوه ها و سبزی ها آبگیری اسمزی تحت فشار کاهش یافته ناپیوسته می باشد که به دلیل استفاده از دماهای پایین امکان تولید فرآورده هایی با بافت و رنگ مطلوب را می دهد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات متغیرهای فرآیند آبگیری اسمزی (فشار محیط، زمان تماس محصول با محلول، غلظت و دمای محلول اسمزی) بر روی شاخص های کیفی فرآورده (تغییرات رنگ، بافت، جذب روغن) و دستیابی به شرایط بهینه فرآیند می باشد.مواد و روش ها: در این پژوهش از یک سیستم آبگیری اسمزی تحت خلاء استفاده گردید که شامل جار بی هوازی، سبد توری، پمپ خلاء، فشارسنج و دماسنج بود. با بررسی پارامترهای کیفی محصول محدوده دمای محلول اسمزی 30 تا 50 درجه سانتی گراد، فشار 500 تا 700 میلی بار، غلظت محلول اسمزی 30 تا 50 درصد و مدت زمان تماس محصول با محلول اسمزی 60 تا 180 دقیقه تعیین گردید. با استفاده از مدل آماری رویه پاسخ نقشه آزمایش ها شامل 31 آزمون به دست آمد و نمونه های فرآوری شده در نهایت در دمای 108 درجه سانتی گراد، زمان8 دقیقه و فشار 320 میلی بار تحت خلاء سرخ شدند و سپس اثرات این پارامترها بر روی شاخص های کیفی نمونه های فرآوری شده در سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند.یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل داده ها، شرایط بهینه شامل دمای محلول اسمزی 48.71 درجه سانتی گراد، فشار 592.07 میلی بار، مدت زمان 62.92 دقیقه و غلظت محلول اسمزی 34.87 درصد حاصل شد. با انجام آزمایش بهینه با شرایط ذکر شده میزان تغییرات رنگ 13.63، جذب روغن 14.82 g oil/100g dry basis و بافت 2.78 N/m به دست آمد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که افزایش دمای محلول اسمزی سبب کاهش سختی بافت و افزایش تغییرات رنگ می شود. با افزایش غلظت محلول اسمزی میزان تغییرات رنگ، جذب روغن و سختی بافت کاهش می یابد.
كلید واژه: آبگیری اسمزی، بهینه سازی، سرخ کردن تحت خلاء، فشار کاهش یافته، کیوی

توضیحات بیشتر