فایل ورد مقايسه کلينيکي کاربرد يک سيکل منفرد درمان فوتوديناميک به عنوان مکمل جرم گيري با جرمگيري توسط اولتراسونيک در درمان پريودنتيت

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه کلينيکي کاربرد يک سيکل منفرد درمان فوتوديناميک به عنوان مکمل جرم گيري با جرمگيري توسط اولتراسونيک در درمان پريودنتيت دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه کلينيکي کاربرد يک سيکل منفرد درمان فوتوديناميک به عنوان مکمل جرم گيري با جرمگيري توسط اولتراسونيک در درمان پريودنتيت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه کلينيکي کاربرد يک سيکل منفرد درمان فوتوديناميک به عنوان مکمل جرم گيري با جرمگيري توسط اولتراسونيک در درمان پريودنتيت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه کلينيکي کاربرد يک سيکل منفرد درمان فوتوديناميک به عنوان مکمل جرم گيري با جرمگيري توسط اولتراسونيک در درمان پريودنتيت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيق در علوم دندانپزشكي

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: هدف اصلی درمان پریودنتال بهبود علایم کلینیکی التهاب می باشد. درمان فوتودینامیک شامل کاربرد منبع نوری و ماده حساس به نور می تواند به عنوان مکمل درمان معمول پریودنتیت موثرباشد.هدف این مطالعه مقایسه کلینیکی کاربرد یک سیکل منفرد از درمان فوتودینامیک به عنوان مکمل درمان جرم گیری با جرم گیری به تنهایی در درمان پریودنتیت مزمن در دوره سه ماهه در شهر اصفهان می باشد.مواد و روش ها: دراین کارآزمایی بالینی مداخله ای بیست بیمار مبتلا به پریودنتیت مزمن خفیف تا متوسط دارای حداقل سه دندان با عمق پاکت بین 6-3 میلیمتر و خونریزی حین پروب کردن انتخاب شدند. با بهره گیری از روش تقسیم دهان، هر بیمار درمان جرم گیری تنها (گروه شاهد) را دریک کوادرانت و درمان جرم گیری به همراه فوتودینامیک (گروه مورد) رادر دندانهای کوادرانت دیگر دریافت نمود. معیارهای کلینیکی شامل عمق پاکت، ازدست رفتن چسبندگی کلینیکی، خونریزی حین پروب و شاخص خونریزی از پاپیلا در ابتدا و 90 روز پس از درمان اندازه گیری شدند. در تحلیل نتایج از آزمون های تی- مستقل، تی- زوجی، من- ویتنی و ویلکاکسون استفاده شد.یافته ها: شاخص های خونریزی به طور معناداری در هرگروه کاهش یافتند و اختلاف بین دو گروه نیز معنی دار بود. (P<0.001) گرچه اختلاف کاهش عمق پاکت و ازدست رفتن چسبندگی کلینیکی بین دو گروه معنادار نبود (به ترتیب P=0.61 و P=0.14) ولی کاهش این پارامترها پس ازدرمان در هرگروه معنادار بود (P<0.001).نتیجه گیری: کاربرد یک سیکل از درمان فوتودینامیک در کاهش شاخص های خونریزی موثر بود اما اثرات کلینیکی افزون تری درمقایسه با جرمگیری تنها دربرنداشت.
كلید واژه: درمان فوتودینامیک، ماده حساس به نور، دیود ساطع کننده نور

توضیحات بیشتر