فایل ورد مقايسه اثر داکسي سايکلين با شيرين بيان بر پريودنتيت مزمن- مطالعه کارآزمايي باليني

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه اثر داکسي سايکلين با شيرين بيان بر پريودنتيت مزمن- مطالعه کارآزمايي باليني دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه اثر داکسي سايکلين با شيرين بيان بر پريودنتيت مزمن- مطالعه کارآزمايي باليني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه اثر داکسي سايکلين با شيرين بيان بر پريودنتيت مزمن- مطالعه کارآزمايي باليني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه اثر داکسي سايکلين با شيرين بيان بر پريودنتيت مزمن- مطالعه کارآزمايي باليني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيق در علوم دندانپزشكي

تعداد صفحات :9

سابقه و هدف: درمان تعدیل میزبان (HMT) روشی نوین است که به عنوان درمان جانبی بیماری های پریودنتال به کار می رود. از طرفی قرص شیرین بیان حاوی عصاره ای است که می تواند اثرات ضد التهابی داشته باشد و از طرفی دیگر به دلیل تمایل بیشتر بیماران به مصرف داروی گیاهی، لازم دانستیم تا به مقایسه اثر قرص شیرین بیان با داکسی سایکلین بر روی پریودنتیت مزمن بپردازیم.مواد و روش ها: در این مطالعه کار آزمایی بالینی مداخله ای، 45 بیمار مبتلا به پریودنتیت مزمن خفیف تا متوسط انتخاب شدند. برای بیماران شاخص پلاک، عمق پاکت (PD)، از دست رفتن چسبندگی (CAL) و خونریزی حین پروب زدن (BOP) ثبت شد. سپس جرمگیری و تسطیح سطح ریشه انجام گرفت و بیماران به 3 گروه مساوی تقسیم شدند: روزانه، به گروه اول یک عدد کپسول داکسی سایکلین 20 میلی گرم، به گروه دوم یک عدد قرص شیرین بیان490 میلی گرم و به گروه سوم یک عدد کپسول دارونما داده شد و پس ازشش هفته، مجددا متغیر های فوق برای بیماران ثبت گردید. با استفاده از آزمون های مجذور کای، T زوجی، آنالیز ANOVA یک طرفه تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام شد.یافته ها: میانگین PD، CAL و BOP پس از درمان در هر سه گروه به طور معنی داری کاهش یافته بود. (P<0.05) اختلاف میانگین PD، CAL و BOP بین دو گروه داکسی سایکلین و شیرین بیان معنادار نبود. به ترتیب (P=0.54)، (P=0.74) و (P=0.64).نتیجه گیری : شیرین بیان همانند داکسی سایکلین شاخص های کلینیکی پریودنتال را در پریودنتیت مزمن کاهش می دهد.
كلید واژه: پریودنتیت مزمن، داکسی سایکلین، شیرین بیان

توضیحات بیشتر