فایل ورد مقايسه کلينيکي استفاده از غشاء کلاژن و فضاساز با پيوند آزاد نسج همبند زير اپي تليالي (روش تغيير يافته) در درمان تحليل هاي لثه

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه کلينيکي استفاده از غشاء کلاژن و فضاساز با پيوند آزاد نسج همبند زير اپي تليالي (روش تغيير يافته) در درمان تحليل هاي لثه دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه کلينيکي استفاده از غشاء کلاژن و فضاساز با پيوند آزاد نسج همبند زير اپي تليالي (روش تغيير يافته) در درمان تحليل هاي لثه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه کلينيکي استفاده از غشاء کلاژن و فضاساز با پيوند آزاد نسج همبند زير اپي تليالي (روش تغيير يافته) در درمان تحليل هاي لثه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه کلينيکي استفاده از غشاء کلاژن و فضاساز با پيوند آزاد نسج همبند زير اپي تليالي (روش تغيير يافته) در درمان تحليل هاي لثه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيق در علوم دندانپزشكي

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: تحلیل لثه عبارتست از عریان شدن سطح ریشه دندان به علت حرکت اپیکالی مارجین لثه که روش های مختلفی برای درمان آن بکار گرفته شده است. هدف از این مطالعه مقایسه کلینیکی تغییرات بدست آمده در شاخص های کلینیکی پریودنتال در انجام دو روش GTR (Guided Tissue Regeneration) و CTG (Connective Tissue Graft) درمان تحلیل های لثه می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی 24 مورد تحلیل در 12 بیمار که در دندان های کانین یا پرمولر خود دارای تحلیل کلاس I و یا II میلر بودند انتخاب گردید. 12 ناحیه با روش CTG و 12 ناحیه با روش GTR درمان شدند و اندازه گیری شاخص های مورد نظر شامل ارتفاع و عرض تحلیل، حد چسبندگی، عمق شیار لثه، میزان عرض لثه کراتینیزه قبل و بعد از 1، 2، 3 و 6 ماه پس از درمان انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های آماری wilcoxen، T-paried و آنالیز واریانس انجام گرفت.یافته ها: هر دو روش CTG و GTR در کاهش عمق تحلیل (P=0.035)، بهبود عرض تحلیل لثه (P=0.005)، سطح چسبندگی کلینیکی (P=0.05) و میزان نسج کراتینیزه (P=0.0001) تاثیر معنی داری داشتند ولی در میانگین عمق پروب بین دو گروه اختلاف آماری معنی دار مشاهده نشد (P=0.3).نتیجه گیری : گرچه هر دو روش درمانی بهبود قابل ملاحظه ای را در درمان تحلیل لثه به دنبال داشتند اما از لحاظ افزایش میزان عرض نسج کراتینیزه و کاهش حد چسبندگی استفاده از روش CTG نسبت به GTR ارجحیت دارد.
كلید واژه: تحلیل لثه، بافت همبند، ترمیم هدایت شده بافت

توضیحات بیشتر