فایل ورد تاثير فيلم هاي کامپوزيتي نانولوله کربني و نانوذرات اکسيد روي بر خواص حسي و آلودگي ميکروبي خرماي مضافتي

لینک دانلود

فایل ورد تاثير فيلم هاي کامپوزيتي نانولوله کربني و نانوذرات اکسيد روي بر خواص حسي و آلودگي ميکروبي خرماي مضافتي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير فيلم هاي کامپوزيتي نانولوله کربني و نانوذرات اکسيد روي بر خواص حسي و آلودگي ميکروبي خرماي مضافتي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير فيلم هاي کامپوزيتي نانولوله کربني و نانوذرات اکسيد روي بر خواص حسي و آلودگي ميکروبي خرماي مضافتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير فيلم هاي کامپوزيتي نانولوله کربني و نانوذرات اکسيد روي بر خواص حسي و آلودگي ميکروبي خرماي مضافتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم غذايي و تغذيه

تعداد صفحات :10

مقدمه: خرما یکی از محصولات بسیار مهم ایران است که نقش مهمی در تغذیه مردم دارد. حدود 35 درصد از میزان کل خرمای تولیدی کشور به دلایل مختلف از جمله بسته بندی نامناسب، غیر علمی و غیر بهداشتی به ضایعات تبدیل می گردد که با توجه به ارزش اقتصادی این محصول، همچنین اهمیت نانوتکنولوژی در افزایش کارایی بسته بندی در نگهداری موادغذایی، اثر فیلم های کامپوزیتی نانولوله کربنی و نانوذرات اکسیدروی بر روی خواص حسی و آلودگی میکروبی خرمای مضافتی بررسی شد.مواد و روش ها: خرمای مضافتی از بازار تهران خریداری گردید و در بسته های پلی اتیلنی خالص (نمونه شاهد،w ) و فیلم های حاوی نانولوله های کربنی و نانو ذرات اکسیدروی (CZ)، در سه سطح (2، 1 و 0.1 درصد) بسته بندی و در فواصل زمانی 90 روزه مورد آزمون واقع شد. نتایج با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: مشخص شد که بار میکروبی، در صورت استفاده از فیلم های کامپوزیتی نانولوله کربنی و نانوذرات اکسیدروی، به طور معنی داری کاهش می یابد، در واقع تعداد باکتری های لاکتیکی در نمونه حاوی نانولوله کربنی و نانو ذرات اکسید روی در سطح 2 درصد 0.83 سیکل لگاریتمی کاهش نشان داد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد، در صورت استفاده از فیلم فوق می توان مدت ماندگاری خرمای مضافتی را بدون اثر نامطلوب بر روی ویژگی های حسی افزایش داد. در این پژوهش، بهترین نتیجه مربوط به فیلم های ترکیبی نانولوله کربنی و نانوذرات اکسیدروی با 2 درصد اکسیدروی (CZ1) می باشد.
كلید واژه: نانولوله های کربنی، نانوذرات اکسیدروی، بسته بندی، خرمای مضافتی

توضیحات بیشتر