فایل ورد مقايسه تاثير سمانهاي رزيني سلف ادهزيو و سمانهاي رزيني با سيستم باندينگ سلف اچ بر ميزان گير فايبرپست DT light

لینک دانلود

فایل ورد مقايسه تاثير سمانهاي رزيني سلف ادهزيو و سمانهاي رزيني با سيستم باندينگ سلف اچ بر ميزان گير فايبرپست DT light دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه تاثير سمانهاي رزيني سلف ادهزيو و سمانهاي رزيني با سيستم باندينگ سلف اچ بر ميزان گير فايبرپست DT light کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه تاثير سمانهاي رزيني سلف ادهزيو و سمانهاي رزيني با سيستم باندينگ سلف اچ بر ميزان گير فايبرپست DT light،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه تاثير سمانهاي رزيني سلف ادهزيو و سمانهاي رزيني با سيستم باندينگ سلف اچ بر ميزان گير فايبرپست DT light :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيق در علوم دندانپزشكي

تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: از دست رفتن استحکام باند فایبرپستها بیشترین علت شکست آنها می باشد. هدف این مطالعه مقایسه تاثیر سمانهای رزینی سلف ادهزیو Bifix SE و Clearfil SA luting وسمانهای رزینی با سیستم باندینگ سلف اچ Panvvia F. 2 و Bifix QM بر میزان استحکام باند فایبرپست Dt light بود.مواد و روش ها: در این تحقیق تجربی 40 دندان پره مولر تک ریشه پس از درمان اندو و آماده سازی فضای پست جهت فایبرپست DT light بطور تصادفی به 4 گروه 10 تایی بر اساس سمان مصرفی تقسیم و تحت 4000 سیکل حرارتی (c55-5) قرار گرفتند. سپس مقاطع 2 میلی متری از سه ناحیه تاجی ‚ میانی و اپیکالی ریشه ها تهیه و تحت تست push out قرار گرفتند. پس از آن تمام مقاطع با استریومیکروسکوپ جهت بررسی الگوی شکست مشاهده و از مقاطع تاجی هر گروه با توجه به الگوی شکست غالب یک نمونه بطور تصادفی انتخاب و توسط میکروسکوپ الکترونی بررسی و داده ها با آنالیز آماری T- test، two way ANOVA و Tukey test مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: میان دو دسته سمان سلف ادهزیو و سلف اچ باندینگ اختلاف معنی داری بدست نیامد. (P<0.4) بیشترین میزان استحکام باند مربوط به Bifix SE و کمترین مربوط به Clearfil SA luting که از لحاظ آماری معنی دار بود. (P<0.05) در سمانهای مورد بررسی میان نواحی مختلف ریشه اختلاف معنی داری بدست نیامد. (P>0.05) اما تاثیر متقابل سمان و نواحی مختلف ریشه معنی دار بود. (P<0.001) بیشترین الگوی شکست در سمانهای مورد بررسی از نوع 4 (ادهزیو میان سمان و عاج) بود.نتیجه گیری: به نظر می رسد میزان استحکام باند، تحت تاثیر سمان مصرفی و تاثیر متقابل سمان و نواحی مختلف ریشه است اما تحت تاثیر نواحی مختلف ریشه به تنهایی نمی باشد.
كلید واژه: فایبر پست، سمان رزینی، استحکام باند

توضیحات بیشتر