فایل ورد بررسي اثر ضدعفوني کنندگي ماکرويو و هيپوکلريت سديم 0.1 درصد بر مسواک هاي آلوده

لینک دانلود

فایل ورد بررسي اثر ضدعفوني کنندگي ماکرويو و هيپوکلريت سديم 0.1 درصد بر مسواک هاي آلوده دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر ضدعفوني کنندگي ماکرويو و هيپوکلريت سديم 0.1 درصد بر مسواک هاي آلوده کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر ضدعفوني کنندگي ماکرويو و هيپوکلريت سديم 0.1 درصد بر مسواک هاي آلوده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر ضدعفوني کنندگي ماکرويو و هيپوکلريت سديم 0.1 درصد بر مسواک هاي آلوده :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيق در علوم دندانپزشكي

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: مسواکهای آلوده نقش مهمی در انتقال عفونت و بیماری دارند. بنابراین ضدعفونی کردن مسواکها ازگسترش عفونت و بیماری جلوگیری می کند. هدف از این مطالعه بررسی دو روش ضدعفونی کردن مسواک توسط هیپو کلریت سدیم و ماکرویو می باشد که بر روی سه میکروب استافیلوکوک ارئوس، استرپتوکوک موتانس و کاندیدا آلبیکانس انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی از 90 مسواک استفاده شد. مسواک ها به 9 گروه 10 تایی تقسیم شدند. مسواکها با سوسپانسیون استاندارد استرپتوکوکوس موتانس، استافیلوکوکوس آرئوس و کاندیدا آلبیکنس در آزمایشگاه آلوده شدند. سپس با هیپوکلریت سدیم 0.1 درصد و ماکرویو به ترتیب به مدت 10 و یک دقیقه ضد عفونی شدند پس از ضدعفونی کردن مسواکها، باکتریهای باقی مانده بر سطح آنها کشت و شمارش شدند. آنالیز تعداد واحدهای کلونیهای تشکیل شده باقی مانده در مسواکها با تستهای کروسکال والیس و من ویتنی انجام شد.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد بین عوامل ضد عفونی کننده تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.001). نتایج آزمون من ویتنی نشان داد که اثر ضد عفونی کنندگی هیپوکلریت سدیم بر روی استرپتوکوک موتانس و کاندیدا آلبیکانس موثرتر از آب مقطر و ماکرویو است (P<0.05). این در حالی است که اثر ضد عفونی کنندگی ماکرویو بر روی استافیلوکوک ارئوس از دو عامل دیگر موثرتر بود (P<0.05).نتیجه گیری: بنابر نتایج این مطالعه برای ضدعفونی کردن مسواک، هیپوکلریت سدیم در مورد استرپتوکوک موتانس و کاندیدا آلبیکانس و استفاده از ماکرویو در مورد استافیلو کوک ارئوس موثر است.
كلید واژه: ضد عفونی، مسواک، ماکرویو، هیپوکلریت سدیم

توضیحات بیشتر