فایل ورد بررسي تاثير چاي برميزان تغييررنگ کامپوزيت هاي Kalore و Gradia

لینک دانلود

فایل ورد بررسي تاثير چاي برميزان تغييررنگ کامپوزيت هاي Kalore و Gradia دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير چاي برميزان تغييررنگ کامپوزيت هاي Kalore و Gradia کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير چاي برميزان تغييررنگ کامپوزيت هاي Kalore و Gradia،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير چاي برميزان تغييررنگ کامپوزيت هاي Kalore و Gradia :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيق در علوم دندانپزشكي

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: تغییررنگ ترمیم های کامپوزیتی در طول زمان از عوامل شایع تعویض این ترمیم ها می باشد که منجر به تضعیف ساختار دندان وآسیب پالپی می شود. از آنجایی که چای نوشیدنی رایج در بین ایرانیان است تحقیق حاضر با هدف اثر چای برمیزان تغییررنگ دو کامپوزیت و Kalore و Gradia انجام شد.مواد و روش ها: این تحقیق تجربی بر روی 20 نمونه دیسک کامپوزیتی از دو کامپوزیت kalore و Gradia انجام شد. از هر کامپوزیت 10 نمونه شامل دو گروه 5تایی در چای و آب مقطر برای 72 ساعت قرارگرفتند. رنگ سنجی نمونه ها قبل و بعد از قرارگیری در محلول ها توسط اسپکتروفتومتر (MINOLTA-Japan) انجام شد. سپس نمونه ها پرداخت شدند و رنگ سنجی نهایی انجام گردید.نتایج توسط آزمون kruskal wallis ارزیابی شدند.یافته ها: نتایج نشان دادکه میزان تغییر رنگ در هر دوکامپوزیت پس از نگه داری در چای به طور معناداری افزایش پیدا کرد (P<0.001) و این افزایش در کامپوزیت kalore بیش تر از Gradia بود. (P<0.014) و میزان تغییررنگ در هردو کامپوزیت از لحاظ کلینیکی غیرقابل قبول بود. (DE>3.3) بدنبال پرداخت نهایی کامپوزیت های نگهداری شده در محیط چای، میزان تغییررنگ در هر دوکامپوزیت کاهش پیدا کرد (P<0.001) و (P=0.002) این کاهش در کامپوزیت kalore بیش تر از Gradia بود (P=0.008) ولی همچنان میزان تغییر رنگ از لحاظ کلینیکی در حدغیرقابل قبول بود.نتیجه گیری: نگهداری در محیط چای موجب تغییررنگ غیر قابل قبول در دوکامپوزیت kalore و Gradia شد و پرداخت تاثیر بیشتری بر روی اصلاح رنگ kalore داشت.
كلید واژه: تغییر رنگ، کامپوزیت، پرداخت

توضیحات بیشتر