فایل ورد بررسي مهارت هاي ظريف حرکتي و مهارت مسواک زدن در کودکان 6-5 ساله شهر تهران

لینک دانلود

فایل ورد بررسي مهارت هاي ظريف حرکتي و مهارت مسواک زدن در کودکان 6-5 ساله شهر تهران دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مهارت هاي ظريف حرکتي و مهارت مسواک زدن در کودکان 6-5 ساله شهر تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مهارت هاي ظريف حرکتي و مهارت مسواک زدن در کودکان 6-5 ساله شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مهارت هاي ظريف حرکتي و مهارت مسواک زدن در کودکان 6-5 ساله شهر تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيق در علوم دندانپزشكي

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: اگرکودک توانایی فیزیکی مسواک زدن صحیح را کسب نکرده باشد، آموزشها تاثیر کافی نداشته و در نتیجه مسواک زدن ناقص شیوع بالای پوسیدگی و بیماری های پریودنتالی متعاقب آن رخ می دهد. بنابراین در این تحقیق میزان مهارت های ظریف حرکتی ومهارت مسواک زدن در کودکان 5 و 6 ساله پیش دبستانی های شهر تهران و عوامل مرتبط با آن بررسی گردید.مواد و روش ها: تحقیق به روش توصیفی بر روی 680 کودک 5 و 6 ساله شامل 240 دختر و 440 پسر واجد شرایط انجام گرفت. ابتدا از هر کودک تست مهارتهای حرکتی دست و پا انجام گرفت و سپس مهارت مسواک زدن با 7 شاخص استاندارد در کودکان بررسی شد. همچنین عوامل مرتبط مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارتباط مهارت مسواک زدن با سن کودک و ارتباط عوامل مرتبط با مهارت مسواک زدن توسط آزمون کای دو مورد قضاوت قرار گرفت.یافته ها: از کودکان مورد بررسی 21.1% دارای مهارت مسواک زدن و 78.9% فاقد این مهارت بودند. عدم مهارت مسواک زدن با سن ارتباط معنی داری نداشت، کودکان 5 ساله 1.4 برابر بیشتر از کودکان 6 ساله در مواجهه با عدم مهارت مسواک زدن بودند. عدم مهارت حرکتی بطور معنی داری با عدم مهارت مسواک زدن ارتباط داشت. (P<0.01).نتیجه گیری: به نظر می رسد کودکان 5 و 6 ساله فاقد مهارت کافی در مسواک زدن صحیح دندان ها می باشند و والدین می بایست مدیریت این امر را بعهده بگیرند.
كلید واژه: مسواک زدن، مهارت های ظریف حرکتی، کودکان

توضیحات بیشتر