فایل ورد بررسي کيفيت زندگي در مبتلايان به اسکواموس سل کارسينوماي دهاني و عوامل مرتبط با آن در مراجعين به انستيتو کانسر امام خميني در سال 1391

لینک دانلود

فایل ورد بررسي کيفيت زندگي در مبتلايان به اسکواموس سل کارسينوماي دهاني و عوامل مرتبط با آن در مراجعين به انستيتو کانسر امام خميني در سال 1391 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي کيفيت زندگي در مبتلايان به اسکواموس سل کارسينوماي دهاني و عوامل مرتبط با آن در مراجعين به انستيتو کانسر امام خميني در سال 1391 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي کيفيت زندگي در مبتلايان به اسکواموس سل کارسينوماي دهاني و عوامل مرتبط با آن در مراجعين به انستيتو کانسر امام خميني در سال 1391،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي کيفيت زندگي در مبتلايان به اسکواموس سل کارسينوماي دهاني و عوامل مرتبط با آن در مراجعين به انستيتو کانسر امام خميني در سال 1391 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيق در علوم دندانپزشكي

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: با توجه به این که ابتلا به انواع سرطان میتواند کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد و نتایج درمانی را بطور غیر مستقیم متاثر کند بر آن شدیم تا در این مطالعه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اسکواموس سل کارسینومای دهانی (OSCC) در سال 92- 1391 در انستیتو کانسر امام خمینی را مورد بررسی قرار داده و عوامل مرتبط با آن را مورد شناسایی قرار دهیم تا در جهت بهبود کیفیت زندگی این بیماران مورد استفاده قرار گیرد.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، 100 بیمار مبتلا به 3 (OSCC) ماه پس از انجام مراحل تشخیصی و درمانی در مرحله پیگیری وارد مطالعه شدند و این افراد، توسط پرسشنامه کیفیت زندگی EORTC QLQ-H&N35 که پایایی وروایی آن با (a=0.858 کرونباخ) ثابت شده بود مورد مصاحبه قرار گرفتند. پرسشنامه دارای 35 سوال در 8 شاخص (درد- وضعیت بلع – حس چشایی- صحبت کردن- احساس بیماری- ارتبط اجتماعی- غذا خوردن در جمع - میل جنسی) بوده و هم زمان با این پرسشنامه فرم اطلاعاتی شامل خصوصیات کیلینیکی و دموگرافیکی بیماران به صورت مصاحبه تکمیل گردید. سپس ارتباط بین شاخص های کیفیت زندگی و متغیرهای مورد مطالعه توسط آزمون من یو ویتنی و کروسکال والیس مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: در این مطالعه کیفیت زندگی بیماران مورد مطالعه در 30 درصد موارد نامناسب، 68 درصد متوسط و 2 درصد مناسب بود. میانگین نمره کلی کیفیت زندگی این بیماران 58.83 و انحراف معیار 22.33 بود. با بالا رفتن مرحله بیماری (stage) کیفیت زندگی بیماران در اکثر فاکتورها نامطلوب تر شد (P<0.05)، زنان نسبت به مردان از نظر فاکتور وضعیت بلع، درد و احساس بیماری کیفیت زندگی پایین تری را بروز دادند. (P=0.01) بیمارانی که در ناحیه زبان، لب و مخاط باکال مبتلا به scc دهان بودند از نظر بلع و صحبت کردن کیفیت زندگی پایین تری نشان دادند. (P=0.004) و نوع درمان بر وضعیت بلع و احساس بیماری تاثیر گذار بود (P=0.04) و (P=0.007).نتیجه گیری: به نظر میرسد محل وقوع تومور و نوع درمان در کاهش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اسکواموس سل کارسینومای دهانی نقش دارد اما افزایش مرحله (Stage) بیماری مهمترین شاخص در کاهش کیفیت زندگی آنهاست.
كلید واژه: اسکواموس سل کارسینوم، کیفیت زندگی، درمان

توضیحات بیشتر