فایل ورد تاثير تيمارهاي پس از برداشت بر روي کيفيت گوجه فرنگي رقم ارلي اوربانا واي

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير تيمارهاي پس از برداشت بر روي کيفيت گوجه فرنگي رقم ارلي اوربانا واي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير تيمارهاي پس از برداشت بر روي کيفيت گوجه فرنگي رقم ارلي اوربانا واي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير تيمارهاي پس از برداشت بر روي کيفيت گوجه فرنگي رقم ارلي اوربانا واي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير تيمارهاي پس از برداشت بر روي کيفيت گوجه فرنگي رقم ارلي اوربانا واي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم غذايي و تغذيه

تعداد صفحات :13

مقدمه: مقدار زیادی از محصولات کشاورزی در مرحله پس از برداشت به علت کم توجهی به اصول نگهداری صحیح فرآورده و همچنین خسارات ناشی از آفات انباری دچار افت کیفیت می گردند، به این دلیل استفاده از ترکیباتی که باعث افزایش ماندگاری میوه ها و سبزی ها می گردند، اجتناب ناپذیر است. از این رو هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر گاز ازن، اسید استیک و منتول جهت حفظ خصوصیات کیفی در گوجه فرنگی است.مواد و روش ها: بدین منظور گوجه فرنگی واریته ارلی اوربانا وای تحت تیمارهای مختلف شامل آب ازن دار (0 و 2 ppm)، اسید استیک (0 و 4 درصد حجمی/حجمی)، منتول ( 250 ،0و500 ppm ) و محلول های ترکیبی آنها قرار گرفت و سپس آزمایش های لازم شامل اندازه گیری ضایعات وزنی، مواد جامد محلول، قند احیاء کننده، اسیدیته، ویتامین C و شمارش میکروبی کل روی تمام نمونه ها و از جمله شاهد انجام شد. پس از 15 روز نگهداری در دمای محیط، آزمایش ها دوباره تکرار شدند و تاثیر اعمال تیمارها بر روی نمونه ها در مقایسه با شاهد مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: استفاده از تیمارها به حفظ مواد جامد محلول کمک نموده، میزان قند احیاءکننده، ضایعات وزنی و بار میکروبی در نمونه های تیمار شده پس از پایان دوره نگهداری کمتر از شاهد بود، همچنین اسیدیته قابل تیتر و ویتامین C در گوجه فرنگی های تیمار شده بهتر حفظ شده بودند.نتیجه گیری: تیمارها تاثیر مناسبی بر حفظ کیفیت گوجه فرنگی داشت و تیمار ترکیبی ازن- اسید استیک- منتول (در غلظت500 ppm ) از همه تیمارها موثرتر بود.
كلید واژه: ازن، اسید سیتریک، گوجه فرنگی (Lycopersicon Esculentum)، منتول

توضیحات بیشتر