فایل ورد ارائه الگوي علي کيفيت محيط دانشگاه، انسجام تحصيلي و اجتماعي و فرسودگي تحصيلي دانشجويان

لینک دانلود

 فایل ورد ارائه الگوي علي کيفيت محيط دانشگاه، انسجام تحصيلي و اجتماعي و فرسودگي تحصيلي دانشجويان دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارائه الگوي علي کيفيت محيط دانشگاه، انسجام تحصيلي و اجتماعي و فرسودگي تحصيلي دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارائه الگوي علي کيفيت محيط دانشگاه، انسجام تحصيلي و اجتماعي و فرسودگي تحصيلي دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارائه الگوي علي کيفيت محيط دانشگاه، انسجام تحصيلي و اجتماعي و فرسودگي تحصيلي دانشجويان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روشها و مدلهاي روان شناختي

تعداد صفحات :24

هدف کلی از انجام این پژوهش فایل ورد ارائه الگوي علي کيفيت محيط دانشگاه، انسجام تحصيلي و اجتماعي و فرسودگي تحصيلي دانشجويان در دانشگاه شیراز بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشجویان دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 91-92 بوده که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای، 289 نفر انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه ارتباطات دانشگاه و دانشکده، پرسشنامه فرسودگی تحصیلی، پرسشنامه انسجام تحصیلی و زیرمقیاس انسجام اجتماعی از پرسشنامه تجارب دانشجویان دانشکده بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که کیفیت محیط دانشگاه پیش بینی کننده منفی و معنادار فرسودگی تحصیلی و همچنین پیش بینی کننده مثبت و معنادار انسجام تحصیلی و اجتماعی دانشجویان می باشد. انسجام تحصیلی و اجتماعی با کنترل کیفیت محیط دانشگاه، پیش بینی کننده منفی و معنادار فرسودگی تحصیلی دانشجویان می باشد. انسجام تحصیلی و اجتماعی نقش واسطه ای در ارتباط بین کیفیت محیط دانشگاه و فرسودگی تحصیلی دانشجویان دارد. بر این اساس می توان گفت که محیط دانشگاه نمی تواند به طور مستقیم موجب فرسودگی دانشجویان گردد. زمانی که کیفیت محیط دانشگاه در جنبه های مختلف به نحو احسن حفظ شود، زمینه ایجاد انسجام در دانشجو فراهم می گردد. بر اساس نتایج فوق، الگوی علی مورد نظر تایید گردید.
كلید واژه: کیفیت محیط دانشگاه، انسجام تحصیلی، انسجام اجتماعی، فرسودگی تحصیلی، دانشجویان

توضیحات بیشتر