فایل ورد بررسي شاخص هاي روانسنجي فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي شاخص هاي روانسنجي فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي شاخص هاي روانسنجي فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي شاخص هاي روانسنجي فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي شاخص هاي روانسنجي فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روشها و مدلهاي روان شناختي

تعداد صفحات :14

هدف پژوهش حاضر بررسی فرم کوتاه پرسشنامه ی پنج عامل بزرگ شخصیت و مطالعه ویژگی های روانسنجی آن در دانشجویان بود. در این پژوهش تعداد 500 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و با تکمیل فرم کوتاه پرسش نامه پنج عامل بزرگ شخصیت در این پژوهش شرکت نمودند. برای بررسی روایی پرسشنامه مذکور از تحلیل عاملی به روش مولفه های اصلی استفاده شد. جهت بررسی پایایی آن نیز از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج تحلیل عاملی نشان دهنده استقلال پنج عامل بزرگ شخصیت بود. ضرایب آلفای کرونباخ از 69.0 تا 83.0 محاسبه شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت از روایی و پایایی مناسبی درایران برخوردار است و می توان از آن در فعالیت های پژوهشی استفاده نمود.
كلید واژه: پایایی، پنج عامل بزرگ شخصیت، روایی، فرم کوتاه پنج عامل بزرگ شخصیت

توضیحات بیشتر