فایل ورد رابطه بين ويژگي هاي هيات مديره و انتخاب حسابرس

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه بين ويژگي هاي هيات مديره و انتخاب حسابرس دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه بين ويژگي هاي هيات مديره و انتخاب حسابرس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه بين ويژگي هاي هيات مديره و انتخاب حسابرس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه بين ويژگي هاي هيات مديره و انتخاب حسابرس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي (پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي)

تعداد صفحات :30

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی های هیات مدیره و انتخاب موسسات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو در پژوهش حاضر نمونه ای شامل 77 شرکت، در سطح کل و در سطح صنایع مورد بررسی و از یک طبقه بندی دو وجهی برای تقسیم موسسات حسابرسی به سازمان حسابرسی و سایر موسسات استفاده شده است. ویژگی های هیات مدیره از نظر درصد اعضای غیرموظف نسبت به کل اعضای هیات مدیره، بالاترین مدرک تحصیلی اعضای هیات مدیره، یکسانی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و همچنین تغییر در اعضای هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه های این پژوهش، از آنالیز رگرسیون خطی لجیستیک دودویی به روش ورودی و در سطح خطای پنج درصد استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که از بین ویژگی های هیات مدیره تنها مدرک اعضای هیات مدیره رابطه معناداری با انتخاب حسابرس دارد. بین سایر ویژگی های هیات مدیره با انتخاب حسابرس رابطه معناداری مشاهده نشد.
كلید واژه: ویژگی های هیات مدیره، انتخاب حسابرس، مدرک اعضای هیات مدیره

توضیحات بیشتر