فایل ورد رابطه ويژگي هاي شخصيتي و مديريت زمان با سبک هاي مقابله با بحران دانشجويان

لینک دانلود

فایل ورد رابطه ويژگي هاي شخصيتي و مديريت زمان با سبک هاي مقابله با بحران دانشجويان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه ويژگي هاي شخصيتي و مديريت زمان با سبک هاي مقابله با بحران دانشجويان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه ويژگي هاي شخصيتي و مديريت زمان با سبک هاي مقابله با بحران دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه ويژگي هاي شخصيتي و مديريت زمان با سبک هاي مقابله با بحران دانشجويان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات روانشناختي

تعداد صفحات :12

هدف پژوهش حاضر بررسی فایل ورد رابطه ويژگي هاي شخصيتي و مديريت زمان با سبک هاي مقابله با بحران دانشجويان بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و نمونه آماری شامل 120 نفر دانشجوی آتش نشانی دانشگاه جامع علمی کاربردی شهر تهران بود که در سال تحصیلی 88-1387 مشغول به تحصیل بودند آزمودنی ها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از 3 پرسشنامه، سبک های مقابله با بحران لازاروس و فولکمن (1994)، پرسشنامه پنج رگه شخصیتی NEO-FFI کاستا و مک گری (1992) و مدیریت زمان خاکی (1375) صورت گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد: سبک های مقابله ای مساله مدار با ویژگی های شخصیتی، برون گرایی و توافق و وجدانی بودن و مدیریت زمان رابطه مثبت معنی داری دارند و همچنین سبک های مقابله ای هیجان مدار با ویژگی های شخصیتی وجدانی بودن و توافق رابطه منفی معنی داری دارند.
كلید واژه: ویژگی های شخصیتی، مدیریت زمان، سبک های مقابله با بحران، دانشجویان

توضیحات بیشتر