فایل ورد موانع موجود در تعيين قيمت سهام به روش شبکه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي صنايع فلزي و کاني)

لینک دانلود

 فایل ورد موانع موجود در تعيين قيمت سهام به روش شبکه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي صنايع فلزي و کاني) دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد موانع موجود در تعيين قيمت سهام به روش شبکه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي صنايع فلزي و کاني)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد موانع موجود در تعيين قيمت سهام به روش شبکه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي صنايع فلزي و کاني)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد موانع موجود در تعيين قيمت سهام به روش شبکه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي صنايع فلزي و کاني) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي (پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي)

تعداد صفحات :42

هدف این پژوهش بررسی موانع موجود در تعیین قیمت سهام به روش شبکه عصبی مصنوعی در شرکت های صنایع فلزی و کانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش از دو روش تحلیل آماری و شبکه عصبی استفاده شده است. در روش تحلیل آماری پرسشنامه ای تدوین گردید که بین کارشناسان ارشد بورس اوراق بهادار و اساتید دانشگاه آزاد واحد های شهر تهران که به مفاهیم شبکه عصبی و پیش بینی قیمت سهام آشنایی کامل دارند، توزیع شد و با استفاده از آزمون t و کای اسکور به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته و در نهایت تمام فرضیه ها مورد تایید قرار گرفت. مجددا فرضیات پژوهش با استفاده از روش شبکه عصبی پس انتشار خطا و با استفاده از مدل آموزش لورنبرگ- مارکوات مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید در حالتی که شاخص ها به عنوان ورودی وارد شبکه می گردند پیش بینی قیمت سهام نسبت به حالتی که شاخص ها به عنوان ورودی وارد شبکه نمی گردند، از دقت کافی برخوردار نیست و در عین حال خطای شبکه هم افزایش می یابد. در نهایت نتایج شبکه عصبی با نتایج تحلیل آماری مطابقت دارد به عبارتی در هر دو روش، شاخص ها به عنوان موانعی در پیش بینی قیمت سهام به روش شبکه عصبی تعیین گردیده است.
كلید واژه: شبکه عصبی، پیش بینی قیمت سهام، شاخص قدرت نسبی، شاخص نرخ قیمت سهام، الگوریتم پس انتشار خطا

توضیحات بیشتر