فایل ورد اثر کادميوم روي برخي از ويژگي هاي ريخت شناسي و فيزيولوژيک گندم در مرحله گياهچه اي

لینک دانلود

فایل ورد اثر کادميوم روي برخي از ويژگي هاي ريخت شناسي و فيزيولوژيک گندم در مرحله گياهچه اي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر کادميوم روي برخي از ويژگي هاي ريخت شناسي و فيزيولوژيک گندم در مرحله گياهچه اي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر کادميوم روي برخي از ويژگي هاي ريخت شناسي و فيزيولوژيک گندم در مرحله گياهچه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر کادميوم روي برخي از ويژگي هاي ريخت شناسي و فيزيولوژيک گندم در مرحله گياهچه اي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران)

تعداد صفحات :14

کادمیوم به عنوان یک عنصر فلزی سنگین، نقش مهمی در آلودگی محیط و ایجاد سمیت و تنش در موجودات زنده ایفا می کند. به منظور بررسی اثر کادمیوم بر رشد و نمو گندم، پنج رقم گندم نان و دوروم به روش هیدروپونیک در مقادیر مختلف کادمیوم مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر کادمیوم در کلیه صفات بجز شاخص تحمل وزن خشک ریشه و طول ریشه معنی دار بود. میزان تجمع کادمیوم در اندام هوایی و ریشه ارقام گندم با قرار گرفتن در معرض کادمیوم افزایش یافت. ارقام دوروم تجمع بیشتری نسبت به ارقام گندم نان نشان دادند. کادمیوم سبب کاهش بیومس (وزن خشک کل)، وزن خشک اندام هوایی و ریشه گیاهچه های گندم گردید. در این بین میزان تولید ماده خشک کل و اندام هوایی در مقایسه با ریشه حساسیت بیشتری به کادمیوم نشان داد. ویژگی های فیزیولوژیک شامل هدایت روزنه ای، میزان کلروفیل و Fv/Fm نیز با افزایش کادمیوم دارای روند کاهشی بود. در مجموع، نتایج مطالعه حاضر حکایت از تاثیر کادمیوم بر کلیه فرایندهای رشدی گندم و نیز تفاوت قابل ملاحظه ژنوتیپ های گندم در سطح بین و درون گونه داشت.
كلید واژه: گندم دوروم، شاخص تحمل، کادمیوم، گندم نان

توضیحات بیشتر