فایل ورد رابطه سبک هاي تفکر و تيپ هاي شخصيت با انگيزش پيشرفت در دانش آموزان دوره راهنمايي

لینک دانلود

فایل ورد رابطه سبک هاي تفکر و تيپ هاي شخصيت با انگيزش پيشرفت در دانش آموزان دوره راهنمايي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه سبک هاي تفکر و تيپ هاي شخصيت با انگيزش پيشرفت در دانش آموزان دوره راهنمايي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه سبک هاي تفکر و تيپ هاي شخصيت با انگيزش پيشرفت در دانش آموزان دوره راهنمايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه سبک هاي تفکر و تيپ هاي شخصيت با انگيزش پيشرفت در دانش آموزان دوره راهنمايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات روانشناختي

تعداد صفحات :18

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های تفکر و تیپ های شخصیت باانگیزش پیشرفت انجام شده است. شرکت کنندگان 400 نفر از دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های سبک های تفکر استرنبرگ- واگنر، فرم کوتاه پرسشنامه شخصیت NEO و انگیزش پیشرفت برناردواینر پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که، از میان خرده مقیاس های سبک های تفکر (اجرایی، قانونی و قضاوتی) بین خرده مقیاس های سبک تفکر اجرایی و سبک تفکر قضاوتی با انگیزش پیشرفت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. امابین خرده مقیاس سبک تفکر قانونگذاری با انگیزش پیشرفت همبستگی یافت نشد. در فرضیه دیگر این پژوهش، بررسی رابطه تیپ های شخصیت و انگیزش پیشرفت دانش آموزان مورد توجه قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که از میان خرده مقیاس های تیپ های شخصیت بین خرده مقیاس روان رنجوری با انگیزش پیشرفت همبستگی منفی وبین خرده مقیاس با وجدان بودن با انگیزش پیشرفت همبستگی مثبت وجود دارد و تنها خرده مقیاس با وجدان بودن قادر به پیش بینی انگیزش پیشرفت در دانش آموزان بود.
كلید واژه: سبک های تفکر، تیپ های شخصیت و انگیزش پیشرفت

توضیحات بیشتر