فایل ورد استفاده از قارچ نماتد خوار Arthrobotrys oligospora و القاء کننده اسيد ساليسيليک جهت کنترل نماتد مولد گره ريشه Meloidogyne javanica و مطالعه برخي پاسخ هاي دفاعي گياه

لینک دانلود

فایل ورد استفاده از قارچ نماتد خوار Arthrobotrys oligospora و القاء کننده اسيد ساليسيليک جهت کنترل نماتد مولد گره ريشه Meloidogyne javanica و مطالعه برخي پاسخ هاي دفاعي گياه دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد استفاده از قارچ نماتد خوار Arthrobotrys oligospora و القاء کننده اسيد ساليسيليک جهت کنترل نماتد مولد گره ريشه Meloidogyne javanica و مطالعه برخي پاسخ هاي دفاعي گياه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد استفاده از قارچ نماتد خوار Arthrobotrys oligospora و القاء کننده اسيد ساليسيليک جهت کنترل نماتد مولد گره ريشه Meloidogyne javanica و مطالعه برخي پاسخ هاي دفاعي گياه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد استفاده از قارچ نماتد خوار Arthrobotrys oligospora و القاء کننده اسيد ساليسيليک جهت کنترل نماتد مولد گره ريشه Meloidogyne javanica و مطالعه برخي پاسخ هاي دفاعي گياه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات بيماري هاي گياهي

تعداد صفحات :16

در این پژوهش توانایی قارچ شکارگر Arthrobotrys oligosporaو القاء کننده اسید سالیسیلیک در کنترل نماتد گره ریشه Meloidogyne javanica روی گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین تغییرات آنزیم های پلی فنل اکسیدازوپراکسیداز و نیز میزان تجمع ترکیبات فنلی در اثر تیمارهای مختلف مطالعه گردید. غلظت پنج میلی مولار اسید سالیسیلیک به صورت اسپری هوایی و غلظت 106 اسپور قارچ در میلی لیتر به روش خیساندن خاک، به صورت جداگانه و توام در مرحله شش برگی گیاه گوجه فرنگی در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. پنجاه روز پس از مایه زنی، قطر گال ها، تعداد گال و توده تخم در هر گیاه، تعداد تخم موجود در هر توده تخم، وزن تر ریشه و اندام های هوایی مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایشات در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از قارچA. oligospora و اسید سالیسیلیک هر یک به تنهایی در کنترل نماتد M. javanicaموثرند، هر چند که استفاده تلفیقی از این عوامل به مراتب موثرتر از کاربرد هر یک به صورت جداگانه می باشد. هم چنین بررسی تغییرات فعالیت آنزیم های پلی فنل اکسیدازوپراکسیداز و نیز میزان تجمع ترکیبات فنلی در تیمارهای مورد بررسی بیانگر افزایش فعالیت آنزیم های مذکور و نیز تجمع ترکیبات فنلی در ریشه گیاه بود که خود نشان دهنده تحریک سیستم دفاعی گیاه می باشد.
كلید واژه: Meloidogyne javanica ،Arthrobotrys oligospora، اسید سالیسیلیک، کنترل، پلی فنل اکسیداز، پراکسیداز، ترکیبات فنلی

توضیحات بیشتر