فایل ورد آلومتري زي توده و ذخيره کربن برگ بلوط هاي باغ گياه شناسي ملي ايران

لینک دانلود

فایل ورد آلومتري زي توده و ذخيره کربن برگ بلوط هاي باغ گياه شناسي ملي ايران دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد آلومتري زي توده و ذخيره کربن برگ بلوط هاي باغ گياه شناسي ملي ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد آلومتري زي توده و ذخيره کربن برگ بلوط هاي باغ گياه شناسي ملي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد آلومتري زي توده و ذخيره کربن برگ بلوط هاي باغ گياه شناسي ملي ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران)

تعداد صفحات :14

این پژوهش در قطعه زاگرس باغ گیاه شناسی ملی ایران با مساحت 3.2 هکتار و با هدف تعیین معادلات آلومتریک برای برآورد زی توده و اندوخته کربن برگ سه گونه برودار (Quercus brantii)، مازودار (Q. infectoria) و وی ول (Q.libani) انجام شد. همچنین میزان کربن ترسیب شده در برگ سه گونه فوق محاسبه شد. ابتدا با استفاده از روش نمونه برداری طبقه ای تصادفی از هر گونه 15 درخت انتخاب، شماره گذاری و فاکتورهای کمی آنها اندازه گیری شد. سپس برگ های یک قطاع 45 درجه تاج جمع آوری، توزین (وزن تر) و پس از خشک کردن در داخل آون مجددا وزن (وزن خشک) شدند. پس از سوزاندن مقدار کافی از برگ های خشک شده در کوره الکتریکی و توزین خاکستر، وزن مواد آلی برگ و مقدار کربن برگ ها بدست آمد. همچنین میزان دی اکسید کربن جذب شده از جو توسط برگ ها تعیین و با استفاده از مدل رگرسیونی توانی روابط آلومتریک محاسبه شد. براساس نتایج، متوسط زی توده برگ برودار، مازودار و وی ول به ترتیب 282.1، 216.3 و 152.3 کیلوگرم در هکتار و متوسط اندوخته کربن برگ سه گونه فوق نیز به ترتیب 140.2، 107.3 و 75.6 کیلوگرم برآورد شد. همچنین در دو گونه برودار و مازودار مدل رگرسیونی بر مبنای متغیر مستقل قطر برابر سینه و در وی ول بر مبنای متغیر مستقل قطر متوسط تاج به عنوان بهترین مدل انتخاب شدند.
كلید واژه: آلومتری، باغ گیاه شناسی ملی ایران، بلوط، زی توده برگ، ترسیب کربن

توضیحات بیشتر