فایل ورد جذب سطحي فلزهاي کادميوم و سرب از محلولهاي آبي به وسيله بيومس جلبک قهوه اي سيستوسرا اينديکا

لینک دانلود

 فایل ورد جذب سطحي فلزهاي کادميوم و سرب از محلولهاي آبي به وسيله بيومس جلبک قهوه اي سيستوسرا اينديکا دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد جذب سطحي فلزهاي کادميوم و سرب از محلولهاي آبي به وسيله بيومس جلبک قهوه اي سيستوسرا اينديکا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد جذب سطحي فلزهاي کادميوم و سرب از محلولهاي آبي به وسيله بيومس جلبک قهوه اي سيستوسرا اينديکا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد جذب سطحي فلزهاي کادميوم و سرب از محلولهاي آبي به وسيله بيومس جلبک قهوه اي سيستوسرا اينديکا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران)

تعداد صفحات :12

در این تحقیق به بررسی جذب کاتیونهای کادمیوم و سرب از محلول آبی توسط جلبک قهوه ای به نام سیستوسرا ایندیکا پرداخته شده است. توانایی جذب این جلبک به مقداری زیادی تحت تاثیر pH محلول قرار دارد، یعنی با افزایش میزان pH محلول، مقدار جذب هر دو فلز به وسیله جلبک افزایش یافته است. مناسب ترین pH برای جذب زیستی این فلزات بین 6 تا 7 بوده است. بیشترین جذب برای یون Cd(II) در مقادیر جذب 1 گرم و 2.5 گرم به ترتیب 79.1 درصد و 89.2 درصد و برای pb(II) 73.2 و 69 درصد مشاهده گردید. از دیگر عوامل محیطی موثر در جذب این جلبک مدت زمان تماس جاذب و درجه حرارت محیط بوده است. با افزایش زمان از 10 به 40 دقیقه میزان جذب افزایش یافته و حداکثر جذب برای هر دو فلز در درجه حرارت بین 40 تا 50 درجه سانتی گراد مشاهده گردید. در این تحقیق اثر میزان غلظت بیومس جلبک در میزان جذب بررسی شد، که تغییر معنی دار در میزان جذب مشاهده نگردید. بررسیهای کینتیکی نیز نشان داد که معادله سرعت شبه درجه دوم برای هر دو فلز در مقادیر 1 و 2.5 گرم بیومس جلبک به ترتیب با ثابت سرعت (کادمیوم، 12.1 x 10-3 g mg-1 min-1، 11.14 و سرب 8.96 x 10-3 g mg-1 min-1، 12.41) بوده است. کینتیک جذب دو کاتیون توسط سیستوسیرا ایندیکا از مدل جذب کینتیکی درجه دوم پیروی می کند. نتایج نشان داده مدل فروندلیچ برای تفیسر تعادل جذب در مقایسه با مدل لانگموئیر بهتر می باشد. آزمایشها نشان داد، جلبک سیستوسیرا ایندیکا جاذب مناسب و مقرون به صرفه جهت جذب فلز کادمیوم و نیکل از آب می باشد.
كلید واژه: جذب بیولوژیکی، جلبک سیستوسرا ایندیکا، کادمیوم، سرب، ایزوترم جذب

توضیحات بیشتر