فایل ورد تاثير قارچ ميکوريز آربوسکولار Glomus etunicatum بر روي رشد و برخي پارامترهاي فيزيولوژيک در گياه کدوي خورشتي تحت سميت علف کش متري بوزين

لینک دانلود

فایل ورد تاثير قارچ ميکوريز آربوسکولار Glomus etunicatum بر روي رشد و برخي پارامترهاي فيزيولوژيک در گياه کدوي خورشتي تحت سميت علف کش متري بوزين دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير قارچ ميکوريز آربوسکولار Glomus etunicatum بر روي رشد و برخي پارامترهاي فيزيولوژيک در گياه کدوي خورشتي تحت سميت علف کش متري بوزين کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير قارچ ميکوريز آربوسکولار Glomus etunicatum بر روي رشد و برخي پارامترهاي فيزيولوژيک در گياه کدوي خورشتي تحت سميت علف کش متري بوزين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير قارچ ميکوريز آربوسکولار Glomus etunicatum بر روي رشد و برخي پارامترهاي فيزيولوژيک در گياه کدوي خورشتي تحت سميت علف کش متري بوزين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران)

تعداد صفحات :12

برای کنترل علف های هرز در مزارع صیفی جات از علف کش های مختلف و به ویژه متری بوزین استفاده می شود. این مواد می توانند اثرات نامطلوبی را روی خود محصول به جای بگذارند. به منظور ارزیابی تاثیرات همزیستی میکوریزی بر سمیت علف کش متری بوزین در گیاه کدوی خورشتی، آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با 4 سطح غلظت این علف کش (صفر، 0.002، 0.005 و 0.02 گرم بر لیتر) و با دو تیمار میکوریز آربوسکولار Glomus etunicatum و غیرمیکوریزی در 3 تکرار انجام شد. افزایش غلظت متری بوزین باعث کاهش وزن خشک، رنگیزه های فتوسنتزی (شامل کلروفیل a و b)، پروتئین کل و مقدار قندهای محلول در ریشه و اندام هوایی گیاهان میکوریزی و غیرمیکوریزی در غلظت های بالا شد که این کاهش در گیاهان میکوریزی کمتر از گیاهان شاهد بود. همچنین، با افزایش غلظت علف کش مقدار پرولین در گیاهان میکوریزی و شاهد نیز افزایش یافت؛ اما این افزایش در گیاهان میکوریزی بالاتر بود. نتایج به طور کلی نمایانگر بهبود شرایط فیزیولوژیک گیاهان کدو تحت سمیت متری بوزین در اثر همزیستی میکوریزی با قارچ فوق می باشد.
كلید واژه: میکوریز، قند کل، کلروفیل، متری بوزین، کدوی خورشتی

توضیحات بیشتر