فایل ورد تاثير شرايط اقليمي بر بازده و کيفيت اسانس .Ziziphora clinopodioides subsp. rigida (Boiss.) Rech.f در رويشگاه هاي مختلف استان همدان

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير شرايط اقليمي بر بازده و کيفيت اسانس .Ziziphora clinopodioides subsp. rigida (Boiss.) Rech.f در رويشگاه هاي مختلف استان همدان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير شرايط اقليمي بر بازده و کيفيت اسانس .Ziziphora clinopodioides subsp. rigida (Boiss.) Rech.f در رويشگاه هاي مختلف استان همدان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير شرايط اقليمي بر بازده و کيفيت اسانس .Ziziphora clinopodioides subsp. rigida (Boiss.) Rech.f در رويشگاه هاي مختلف استان همدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير شرايط اقليمي بر بازده و کيفيت اسانس .Ziziphora clinopodioides subsp. rigida (Boiss.) Rech.f در رويشگاه هاي مختلف استان همدان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران)

تعداد صفحات :14

یکی از گیاهان معطر و دارویی خانواده لابیاته در ایران Ziziphora clinopodioides Lam (کاکوتی کوهی) است. اسانس این گونه حاوی پولگون است و از آن به عنوان آرام بخش، مقوی معده، درمان سرماخوردگی، افسردگی، اسهال، سرفه، میگرن، تب و به عنوان ضدعفونی کننده استفاده می شود. این تحقیق با هدف شناسایی رویشگاه های گونه دارویی Ziziphora clinopodioides Lam در استان همدان و بررسی تاثیر شرایط رویشگاهی روی کمیت و کیفیت ماده موثره گونه فوق در این استان بعمل آمد. نمونه برداری از 11 منطقه رویشی این گیاه در استان همدان انجام گردید. از هر رویشگاه اندام های هوایی گیاه مورد نظر در مرحله گلدهی کامل جمع آوری شد. برای مقایسه بازده اسانس نمونه های مختلف، از آزمون دانکن استفاده شد. ترکیبات تشکیل دهنده همه اسانس ها با استفاده از دستگاه های GC و GC/MS مورد تجزیه و شناسایی قرار گرفتند. مقایسات نشان داد که میانگین اسانس ها در سه مرتبه اسانس گیری در سطح 0.01 و a=0.05 به طور معنی داری با هم تفاوت دارند. با مقایسه میانگین اسانس ها مشخص شد که بیشترین بازده اسانس با میانگین %1.08 مربوط به استان همدان، شهرستان ملایر، منطقه حفاظت شده لشگردر و کمترین بازده اسانس با میانگین %0.31 مربوط به استان همدان، شهرستان رزن، و منطقه گرمک می باشد. آنالیز GC و GC/M منجر به شناسایی 26 ترکیب در اسانس ها گردید. شناسایی ترکیب های موجود در اسانس ها نشان داد که میزان ترکیب های عمده اسانس (پولگون و 8،1-سینئول) و سایر ترکیب ها در نمونه های مختلف متفاوت است که نشان دهنده تاثیر شرایط رویشگاهی بر کیفیت اسانس است.
كلید واژه: Ziziphora clinopodioides، اسانس، رویشگاه، همدان، پولگون

توضیحات بیشتر