فایل ورد مقايسه روش هاي مختلف اندازه گيري تراکم بادام (Amygdalus eburnea Spach) در شهرستان شهر بابک، استان کرمان

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه روش هاي مختلف اندازه گيري تراکم بادام (Amygdalus eburnea Spach) در شهرستان شهر بابک، استان کرمان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه روش هاي مختلف اندازه گيري تراکم بادام (Amygdalus eburnea Spach) در شهرستان شهر بابک، استان کرمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه روش هاي مختلف اندازه گيري تراکم بادام (Amygdalus eburnea Spach) در شهرستان شهر بابک، استان کرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه روش هاي مختلف اندازه گيري تراکم بادام (Amygdalus eburnea Spach) در شهرستان شهر بابک، استان کرمان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران)

تعداد صفحات :13

در این پژوهش، تراکم درختچه های بادام (Amygdalus eburnea Spach) با شش روش کوادرات، ترانسکت خطی، بایت و ریپلی، نمونه برداری مربع T، فاصله مرتب و ربع نقطه ای با هدف تعیین دقت و کارایی (سرعت عمل) این روش ها در مراتع شهرستان شهر بابک واقع در استان کرمان در طول فصل تابستان 1387 در رویشگاه هایی متراکم، نیمه متراکم و تنک مورد بررسی قرار گرفت. برای مقایسه روش ها با شاهد از آزمون -t استیودنت استفاده شد. در بین روش های استفاده شده برای برآورد تراکم، فقط روش کوادرات (مربع شکل) دارای اختلاف معنی دار با شاهد در سطح 5 درصد است و آنالیز سایر روش ها اختلاف معنی داری با شاهد نشان نداد. مقایسه روش ها در رویشگاه هایی با تراکم های مختلف این گونه نشان داد که در سه رویشگاه تنک، نیمه متراکم و متراکم بادام به ترتیب روش های فاصله مرتب، مربع T و ترانسکت خطی، بالاترین صحت و کمترین اختلاف نسبی تراکم را با شاهد دارند. روش کوادرات در رویشگاه های نیمه متراکم و متراکم با کمترین صحت و بیشترین زمان، نامناسب ترین روش برای گونه مورد نظر بود. روش ترانسکت خطی نیز برای رویشگاه تنک از صحت قابل قبولی برخوردار نبود. به طور کلی در گیاه Amygdalus eburnea برای برآورد تراکم بر مبنای صرف زمان و میزان صحت، روش مربع T روش قابل توصیه می باشد.
كلید واژه: تراکم، روش های اندازه گیری، بادام عاجی، شهر بابک کرمان

توضیحات بیشتر