فایل ورد بررسي اجزاي شيميايي روغن اسانسي ميوه چهار جمعيت خودروي گلپر گرگاني (.Heracleum gorganicum Rech. f) ايران

لینک دانلود

فایل ورد بررسي اجزاي شيميايي روغن اسانسي ميوه چهار جمعيت خودروي گلپر گرگاني (.Heracleum gorganicum Rech. f) ايران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اجزاي شيميايي روغن اسانسي ميوه چهار جمعيت خودروي گلپر گرگاني (.Heracleum gorganicum Rech. f) ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اجزاي شيميايي روغن اسانسي ميوه چهار جمعيت خودروي گلپر گرگاني (.Heracleum gorganicum Rech. f) ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اجزاي شيميايي روغن اسانسي ميوه چهار جمعيت خودروي گلپر گرگاني (.Heracleum gorganicum Rech. f) ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران)

تعداد صفحات :12

گلپر گرگانی (Heracleum gorganicum Rech. f.) یکی از گونه های دارویی تیره چتریان (Apiaceae) می باشد که در مناطق کوهستانی شمال ایران به صورت خودرو رویش دارد. به منظور بررسی مقدار و ترکیب شیمیایی روغن اسانسی جمعیت های مختلف این گونه، میوه های رسیده چهار جمعیت از استان های گلستان، گیلان و البرز جمع آوری شدند. ابتدا اسانس میوه ها به روش تقطیر با آب استخراج و سپس اجزای شیمیایی آن ها به روش های گازکروماتوگرافی(GC) و گازکروماتوگرافی-طیف سنجی جرمی(GC-MS) شناسایی شدند. محتوای اسانس میوه های مورد مطالعه در محدوده %2.8 و %4.8 (درصد وزنی-وزنی) برآورد شدند. تعداد 35 ترکیب در تمامی نمونه ها شناسایی شدند که مجموع مقادیر آن ها از %93.47 تا %96.85 کل اسانس هر یک از نمونه ها متغیر بود. دو ترکیب هگزیل بوتیرات و اکتیل استات مهم ترین اجزای اسانس میوه های مورد مطالعه بودند. اسانس میوه جمعیت های شهرستانک (%30.88) و رشت (%49.28) کم ترین و بیش ترین مقدار هگزیل بوتیرات را دارا بودند. کم ترین مقدار اکتیل استات (%14.06) برای اسانس میوه جمعیت رامیان و بیش ترین مقدار آن (%24.44) برای اسانس میوه جمعیت درازنو به دست آمد. نمودار خوشه بندی جمعیت ها بر اساس درصد ترکیبات تشکیل دهنده روغن اسانسی، نشان داد که جمیت های رامیان و رشت در یک خوشه و جمعیت های درازنو و شهرستانک در خوشه دیگر قرار می گیرند. در یک نتیجه گیری کلی به نظر می رسد که تنوع شیمیایی مشاهده شده در ترکیب و مقدار اسانس میوه بیش تر از تنوع ژنتیکی جمعیت های مورد مطالعه ناشی شده است و از میان عوامل محیطی چون طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا و شرایط اقلیمی، همبستگی مثبت اما نه چندان قوی بین تغییرات در مقدار اسانس میوه و ارتفاع منطقه رویش جمعیت های مورد مطالعه وجود داشت.
كلید واژه: گلپر گرگانی (.Heracleum gorganicum Rech. f)، روغن اسانسی، اکتیل استات، هگزیل بوتیرات، گازکروماتوگرافی- طیف سنجی جرمی

توضیحات بیشتر