فایل ورد بررسي تاثير اسيدساليسيليک بر روي علايم بيماري سپتورياي برگي Mycospharella graminicola

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير اسيدساليسيليک بر روي علايم بيماري سپتورياي برگي Mycospharella graminicola دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير اسيدساليسيليک بر روي علايم بيماري سپتورياي برگي Mycospharella graminicola  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير اسيدساليسيليک بر روي علايم بيماري سپتورياي برگي Mycospharella graminicola،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير اسيدساليسيليک بر روي علايم بيماري سپتورياي برگي Mycospharella graminicola :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات بيماري هاي گياهي

تعداد صفحات :16

در این پژوهش تاثیر اسیدسالیسیلیک بر روی علایم بیماری سپتوریای برگی در ارقام گندم حساس (اترک و کویر) و مقاوم (دریا و زاگرس) در شرایط گلخانه بررسی شد. تیمار اسید سالیسیلیک به دو صورت پاشش بر روی برگ های گندم و خیساندن بذور در غلظت های متفاوت این ماده انجام شد. در این بررسی از دو جدایه بیماری زای S1 و K8 از قارچ Mycospharella graminicola استفاده شد، که بر اساس نتایج آزمون بیماری زایی جدایه S1 بیماری زاتر بود و در آزمون های بعدی از این جدایه استفاده شد. در آزمون ارزیابی بیماری در تیمار با اسیدسالیسیلیک بر روی گیاه نتایج نشان داد که بین اثر سطوح ارقام و اثر اسیدسالیسیلیک بر روی علایم بیماری اختلاف معنی دار وجود دارد. رقم زاگرس در سطح 4 میلی مولار اسیدسالیسیلیک با 06.41 درصدکمترین شدت بیماری، و رقم اترک در سطح 5.0 میلی مولار اسیدسالیسیلیک با 63.81 درصد بیش ترین شدت بیماری را در این تست نشان دادند. در آزمون تاثیر اسیدسالیسیلیک بر روی علایم بیماری به صورت تیمار خیساندن بذر از میان چهار غلظت اسید سالیسیلیک مورد استفاده در این آزمون (0، 5.0، 1 و 2 میلی مولار) غلظت 1 میلی مولار بهترین سطح کنترل کنندگی را داشت. بر اساس نتایج این تحقیق بهترین غلظت پیشنهادی برای پاشش بر روی برگ های گندم 2 میلی مولار، و برای تیمار بذور 1 میلی مولار است.
كلید واژه: Mycospharella graminicola، اسیدسالیسیلیک، ارزیابی بیماری، تیمار بذور

توضیحات بیشتر