فایل ورد تاثير متغيرهاي سود تقسيمي و فرصتهاي رشد بر رابطه کيفيت گزارشگري مالي و نوسان پذيري بازده سهام

لینک دانلود

فایل ورد تاثير متغيرهاي سود تقسيمي و فرصتهاي رشد بر رابطه کيفيت گزارشگري مالي و نوسان پذيري بازده سهام دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير متغيرهاي سود تقسيمي و فرصتهاي رشد بر رابطه کيفيت گزارشگري مالي و نوسان پذيري بازده سهام کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير متغيرهاي سود تقسيمي و فرصتهاي رشد بر رابطه کيفيت گزارشگري مالي و نوسان پذيري بازده سهام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير متغيرهاي سود تقسيمي و فرصتهاي رشد بر رابطه کيفيت گزارشگري مالي و نوسان پذيري بازده سهام :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي حسابداري مالي و حسابرسي (پژوهشنامه حسابداري مالي و حسابرسي)

تعداد صفحات :40

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر فرصت های رشد و سیاست های تقسیم سود بر رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و نوسانات بازدهی سهام در سطح بازار سرمایه ایران می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده است. نمونه آماری تحقیق که بر اساس روش غربالگری بدست آمده شامل 84 شرکت می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش داده های پانل حاکی از این است که در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران کیفیت گزارشگری مالی رابطه معکوسی با نوسان پذیری بازده سهام شرکت ها داشته و افزایش آن منجر به کاهش نوسانات بازدهی سهام شرکت ها و به تبع آن کاهش ریسک شرکت هامی شود. همچنین نتایج بدست آمده گویای آن است که فرصت های رشد اثر مستقیمی بر رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و نوسان پذیری بازده سهام داشته و افزایش آن رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی بر نوسان پذیری بازده سهام شرکت ها را تشدید می کند. با این وجود یافته های این مطالعه گویای آن است که سیاست های تقسیم سود شرکت ها تاثیرگذاری کیفیت گزارشگری مالی بر نوسان پذیری بازده سهام شرکت ها را به صورت معنی داری تحت تاثیر خود قرار نمی دهد.
كلید واژه: کیفیت گزارشگری مالی، نوسان پذیری بازده سهام، سیاست های تقسیم سود، فرصت های رشد

توضیحات بیشتر