فایل ورد بهبود کنترل بيولوژيک کپک خاکستري سيب با استفاده از مخلوط جدايه هاي مخمر و سيليکون و القاي پاسخ هاي دفاعي

لینک دانلود

 فایل ورد بهبود کنترل بيولوژيک کپک خاکستري سيب با استفاده از مخلوط جدايه هاي مخمر و سيليکون و القاي پاسخ هاي دفاعي دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بهبود کنترل بيولوژيک کپک خاکستري سيب با استفاده از مخلوط جدايه هاي مخمر و سيليکون و القاي پاسخ هاي دفاعي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بهبود کنترل بيولوژيک کپک خاکستري سيب با استفاده از مخلوط جدايه هاي مخمر و سيليکون و القاي پاسخ هاي دفاعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بهبود کنترل بيولوژيک کپک خاکستري سيب با استفاده از مخلوط جدايه هاي مخمر و سيليکون و القاي پاسخ هاي دفاعي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات بيماري هاي گياهي

تعداد صفحات :21

در این پژوهش جدایه مخمر A5 از گونهCandida membranifuciens و جدایه A6 از گونه Pichia guilliermondiiبه صورت انفرادی و مخلوط با سیلیکون (Si) برای کنترل بیماری کپک خاکستری سیب با عامل Botrytis cinerea مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش اثر غلظت های گوناگون سیلیکون بر روی جدایه های مخمر در شرایط آزمایشگاه نشان داد سیلیکون سبب کاهش رشد مخمرها می گردد. هم چنین سیلیکون مانع جوانه زنی اسپور قارچ عامل بیماری در غلظت های بالای 8.0% w/v می گردد. نتایج آزمایشات در شرایط انبار نیز نشان داد مخلوط جدایه+ A5 سیلیکون 0.2 درصد و جدایه+ A6 سیلیکون 2.0 درصد با قطر لکه برابر با 87.3 و 48.3 میلی متر در دمای 4 درجه سانتی گراد و هم چنین در دمای20 درجه سانتی گراد تیمار +A5 سیلیکون 2.0 با ایجاد قطر لکه معادل 23.5 میلی متر، بیش ترین کنترل کنندگی را نسبت به دیگر تیمارها به صورت انفرادی و مخلوط با سیلیکون دارند. توانایی مخلوط جدایه مخمر A5 و سیلیکون 2.0 درصد در القای پاسخ های دفاعی در بافت سیب نشان داد این مخلوط چهار روز بعد از مایه زنی عامل بیماری فعالیت آنزیم کاتالاز را کاهش می دهد. علاوه بر آن این مخلوط دو روز بعد از مایه زنی سبب افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز و ترکیبات فنلی نیز می گردد. مطابق نتایج این پژوهش مخلوط مخمرها بهمراه سیلیکون با افزایش القاء مقاومت در بافت میوه سیب، سبب بهبود کنترل بیولوژیک می گردند.
كلید واژه: کپک خاکستری سیب، پراکسیداز، ترکیبات فنلی، کاتالاز، سیلیکون

توضیحات بیشتر