فایل ورد بررسي تحليلي و مقايسه اي ويژگيهاي شناختي بزرگسالان با نشانگان داون با اختلال آلزايمر و بدون اختلال آلزايمر همراه با گامي در تدوين استراتژي پيشگيري

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تحليلي و مقايسه اي ويژگيهاي شناختي بزرگسالان با نشانگان داون با اختلال آلزايمر و بدون اختلال آلزايمر همراه با گامي در تدوين استراتژي پيشگيري دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تحليلي و مقايسه اي ويژگيهاي شناختي بزرگسالان با نشانگان داون با اختلال آلزايمر و بدون اختلال آلزايمر همراه با گامي در تدوين استراتژي پيشگيري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تحليلي و مقايسه اي ويژگيهاي شناختي بزرگسالان با نشانگان داون با اختلال آلزايمر و بدون اختلال آلزايمر همراه با گامي در تدوين استراتژي پيشگيري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تحليلي و مقايسه اي ويژگيهاي شناختي بزرگسالان با نشانگان داون با اختلال آلزايمر و بدون اختلال آلزايمر همراه با گامي در تدوين استراتژي پيشگيري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات روانشناختي

تعداد صفحات :21

در این تحقیق که به «بررسی تحلیلی و مقایسه ای ویژگیهای زیستی، روانی، شناختی، خانوادگی و حرفه ای بزرگسالان با نشانگان داون، با اختلال آلزایمر و بدون اختلال آلزایمر» پرداخته شده است، سوال اصلی تحقیق بدین ترتیب مطرح شد که ویژگی های زیستی، شناختی، روانی، خانوادگی و حرفه ای بزرگسالان با نشانگان داون با و بدون اختلال آلزایمر جه می باشند و چه تفاوتهایی با هم دارند؟ روش تحقیق، توصیفی بوده و از نوع پس رویدادی (علی- مقایسه ای) می باشد. جامعه آماری تحقیق را نیز تمامی بزرگسالان با و بدون نشانگان داون بین 60-30 سال شهرستانهای تهران و کرج هستند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 42 نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (24 نفر) و کنترل (18 نفر) جای گرفتند. سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های زیستی، روانی، شناختی، خانوادگی، حرفه ای و اطلاعات فردی و بسته کامپیوتری VTS به جمع آوری داده های تحقیق پرداخته شد. لازم به ذکر است، بسته آموزشی مذکور یک مجموعه سخت افزاری و نرم افزاری است که تحت عنوان Vienna test System و با نام اختصاری VTS شناخته می شود محصولی از شرکت اتریشی شوفرید است که هدف اصلی از طراحی این مجموعه ارزیابی روانشناختی و عصب روانشناختی افراد چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی، برای مقاصد درمانی و پژوهشی است. درتحقیق حاضر از 4 ابزار آن به نام های آزمون زمان واکنش، آزمون چرخش ذهنی، آزمون استروپ و آزمون حافظه دیداری استفاده شده که هر چهار آزمون دارای ضرایب اعتبار بین 0.81 تا 0.95 می باشند. در نهایت، با استفاده از مدلهای آماری t دو گروه مستقل مجذور کای به مقایسه دو گروه مورد مطالعه پرداخته شد و یافته ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه مورد مطالعه در برخی شاخصها وجود دارد؛ بدین ترتیب که علائم اضطراب، افسردگی و ... در گروه نشانگان داون با اختلال آلزایمر و هوشبهر، تمایلات جنسی، شادی و ... در گرو نشانگان داون بدون اختلال آلزایمر بالاتر است.
كلید واژه: بررسی تحلیلی، نشانگان داون، اختلال آلزایمر

توضیحات بیشتر