فایل ورد بررسي عملي بودن، اعتبار، روايي و نرم يابي مقياس کيفيت زندگي در معلمان شهر تهران

لینک دانلود

فایل ورد بررسي عملي بودن، اعتبار، روايي و نرم يابي مقياس کيفيت زندگي در معلمان شهر تهران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عملي بودن، اعتبار، روايي و نرم يابي مقياس کيفيت زندگي در معلمان شهر تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عملي بودن، اعتبار، روايي و نرم يابي مقياس کيفيت زندگي در معلمان شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عملي بودن، اعتبار، روايي و نرم يابي مقياس کيفيت زندگي در معلمان شهر تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات روانشناختي

تعداد صفحات :17

این پژوهش به بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی مقیاس کیفیت زندگی (هومن، 1380) می پردازد. بدین منظور یک گروه نمونه با حجم 509 نفر از طریق نمونه برداری تصادفی انتخاب و به پرسشنامه مذکور که شامل 84 سوال است پاسخ دادند. ضریب اعتبار مقیاس از طریق فرمول کلی آلفای کرونباخ 0.848 بدست آمد. برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل مولفه های اصلی و شیوه چرخش آبلیمین استفاده شد. نتایج منجر به استخراج دوازده عامل گردید که روی هم 55.02 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کند. این دوازده عامل شامل روابط گسترده خانوادگی، توانمندی های علمی، ویژگی های شغلی، مشکلات در تصمیم گیری، رفاه مادی، فعالیتهای روزانه، توانایی برنامه ریزی، توانایی رشد شخصی، روابط اجتماعی، انتقادناپذیری، رفتار خلاق و رفاه جسمانی است. روایی همزمان از طریق همبستگی بین عاملهای مقیاس کیفیت زندگی و آزمون آزمون سلامت روان (GHQ) روی یک گروه 127 نفری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی عاملهای 4 (مشکلات در تصمیم گیری)، 7 (توانایی برنامه ریزی)، 8 (توانایی رشد شخصی) و کل پرسشنامه با سلامت روان در سطح 0.01 معنادار است.
كلید واژه: کیفیت زندگی، عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی

توضیحات بیشتر