فایل ورد بررسي واکنش درختان جنگلي نسبت به تغييرات اقليمي و محيطي (مطالعه موردي: پارک جنگلي لويزان)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي واکنش درختان جنگلي نسبت به تغييرات اقليمي و محيطي (مطالعه موردي: پارک جنگلي لويزان) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي واکنش درختان جنگلي نسبت به تغييرات اقليمي و محيطي (مطالعه موردي: پارک جنگلي لويزان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي واکنش درختان جنگلي نسبت به تغييرات اقليمي و محيطي (مطالعه موردي: پارک جنگلي لويزان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي واکنش درختان جنگلي نسبت به تغييرات اقليمي و محيطي (مطالعه موردي: پارک جنگلي لويزان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران)

تعداد صفحات :16

گیاهان بطور اعم و درختان بطور خاص نسبت به تغییرات اقلیمی و محیطی خود واکنش نشان می دهند. درختان میتوانند بمانند آرشیوی تغییرات محیطی محل رویش خود را حفظ نمایند. با وجود اینکه پارک های جنگلی شهری مورد مراقبت و آبیاری قرار می گیرند، همچنان تحت تاثیر عمومی تغییرات اقلیمی و محیطی هستند. در این تحقیق به منظور بررسی تفاوت واکنش درختان جنگلی نسبت به تغییرات اقلیمی و محیطی از روش گاهشناسی درختی (دندروکرونولوژی) استفاده شده است. محل مورد مطالعه پارک جنگلی لویزان در قسمت شمال تهران بوده و گونه های بررسی شده کاج، سرو، زبان گنجشک، اقاقیا و داغداغان می باشند. مدت زمان مورد بررسی از ابتدای کاشت این درختان تا سال 1390 می باشد. لازم به ذکر است که زمان کاشت درختان متفاوت است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده واکنش های متفاوتی است که درختان مورد مطالعه نسبت به تغییرات اقلیمی و محیطی از خود نشان داده اند. ضریب تعیین بالا در گونه های کاج و سرو و زبان گنجشک (ون)، نشانگر رابطه مناسب درون گونه ای بین نمونه های اندازه گیری شده است. گونه های اقاقیا و داغداغان همبستگی درون گونه ای پایینی دارند ولی در مقایسه با گونه های دیگر و با استفاده از آزمون پیرسون، رابطه معنی دار و همبستگی بالایی بین این دو گونه و گونه های دیگر بدست آمده است (جدول2). گونه سرو همبستگی مناسبی با گونه های دیگر از خود نشان نداده و روند تغییرات آن نیز متفاوت می باشد. اگرچه، عوامل اقلیمی بارش و دما به عنوان عامل عمومی حاکم بر کل مجموعه تاثیرگذار هستند، ولی در داخل پارک به دلیل شرایط میکروکلیما، عوامل دیگری مانند جهت شیب، درصد شیب، نزدیکی به مناطق شهری، خاک منطقه و آلودگی هوا تاثیرگذارتر بوده و فاکتور رشد را به شدت تحت تاثیر قرار داده اند.
كلید واژه: تغییرات اقلیمی و محیطی، پارک جنگلی لویزان، درختان جنگلی، گاهشناسی درختی (دندروکرونولوژی)

توضیحات بیشتر