فایل ورد فراتحليل اثربخشي مداخلات روان شناختي _آموزشي بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان حساب نارسا

لینک دانلود

 فایل ورد فراتحليل اثربخشي مداخلات روان شناختي _آموزشي بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان حساب نارسا دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد فراتحليل اثربخشي مداخلات روان شناختي _آموزشي بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان حساب نارسا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد فراتحليل اثربخشي مداخلات روان شناختي _آموزشي بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان حساب نارسا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد فراتحليل اثربخشي مداخلات روان شناختي _آموزشي بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان حساب نارسا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات روانشناختي

تعداد صفحات :17

هدف: هدف پژوهش فایل ورد فراتحليل اثربخشي مداخلات روان شناختي _آموزشي بر عملکرد تحصيلي دانش آموزان حساب نارسا در ایران بود.روش پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش فراتحلیل یا یکپارچه کردن نتایج حاصل از تحقیقات مختلف، میزان اندازه اثر مداخلات روان شناختی _آموزشی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان حساب نارسا را مشخص نموده است. بدین منظور از بین 22 پژوهش، 17 پژوهش که از لحاظ روش شناختی مورد قبول بود، انتخاب و فراتحلیل بر روی آنها انجام گرفت. ابزار پژوهش چک لیست فراتحلیل بود. پژوهش حاضر مبتنی بر 508 نمونه و 17 اندازه اثر می باشد.یافته ها: نتایج فراتحلیل نشان داد میزان اندازه اثر مداخلات روان شناختی _آموزشی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان حساب نارسا در ایران D=1.21 است (P=0.001) است. این اندازه اثر طبق جدول کوهن دارای اثر بسیار بالایی است. علاوه بر این پژوهش امانی و همکاران (1391) با اندازه اثر (2.34) بالاترین اندازه اثر و نیز کارگر شورکی و همکاران (1389) و کاظمی و همکاران (1389) با اندازه اثر (0.63) پایین ترین اندازه اثر را داشته است.بحث و نتیجه گیری: مداخلات روان شناختی _آموزشی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان حساب نارسا در ایران تاثیر بسیار زیادی داشته است. و جهت اثربخشی بالاتر و طولانی تر در درمان دانش آموزان حساب نارسا پیشنهاد می شود از مداخلاتی که اندازه اثر بالاتری را داشته اند، استفاده شود.
كلید واژه: مداخلات روانشناختی، آموزشی، حساب نارسا، فراتحلیل

توضیحات بیشتر