فایل ورد ويژگي هاي روان سنجي مقياس 2 هوش سيال کتل و رابطه آن با ماتريس هاي پيشرونده ريون

لینک دانلود

فایل ورد ويژگي هاي روان سنجي مقياس 2 هوش سيال کتل و رابطه آن با ماتريس هاي پيشرونده ريون دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ويژگي هاي روان سنجي مقياس 2 هوش سيال کتل و رابطه آن با ماتريس هاي پيشرونده ريون کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ويژگي هاي روان سنجي مقياس 2 هوش سيال کتل و رابطه آن با ماتريس هاي پيشرونده ريون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ويژگي هاي روان سنجي مقياس 2 هوش سيال کتل و رابطه آن با ماتريس هاي پيشرونده ريون :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات روانشناختي

تعداد صفحات :24

مقیاس 2 هوش سیال کتل و ماتریس های پیشرونده ریون از آزمون های معتبر هوشی هستند که به منظور سنجش هوش کلی (عامل g) به کار می روند. هدف این پژوهش بررسی اعتبار و روایی مقیاس 2 هوش سیال کتل و رابطه آن با ماتریس های پیشرونده ریون بود. به این منظور از میان جامعه آماری دانش آموزان مشغول به تحصیل در مقطع دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی 1390-91 یک نمونه 500 نفری به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و در مورد 100 نفر از آزمودنی ها هر دو آزمون، و برای 400 آزمودنی دیگر تنها مقیاس 2 هوش سیال کتل اجرا شد. برای بررسی اعتبار از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، برای بررسی روایی از روش تحلیل عاملی، و برای بررسی رابطه میان مقیاس 2 کتل و ماتریس های پیشرونده ریون از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که مقیاس 2 هوش سیال کتل از اعتبار (a=0.789) قابل قبولی برخوردار است و با توجه به پدیدار شدن مولفه های هوش سیال کتل در تحلیل عاملی اجرا شده، مقیاس 2 هوش کتل دارای روایی نیز می باشد. همچنین همبستگی معناداری (در سطح (p<0.01 میان ماتریس های پیشرونده ریون و مقیاس 2 هوش سیال کتل وجود دارد (r=0.418).
كلید واژه: هوش سیال، عامل g، مقیاس 2 هوش کتل، ماتریس های پیشرونده ریون، حافظه کوتاه مدت، استدلال قیاسی، استدلال استقرایی

توضیحات بیشتر