فایل ورد مديريت بيماري پژمردگي گوجه فرنگي ناشي از Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici با استفاده از تلفيق سيليکون و Pseudomonas fluorescens (CHAO) و بررسي فعاليت آنزيم PAL (فنيل آلانين آمونيالياز)

لینک دانلود

 فایل ورد مديريت بيماري پژمردگي گوجه فرنگي ناشي از Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici با استفاده از تلفيق سيليکون و Pseudomonas fluorescens (CHAO) و بررسي فعاليت آنزيم PAL (فنيل آلانين آمونيالياز) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مديريت بيماري پژمردگي گوجه فرنگي ناشي از Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici با استفاده از تلفيق سيليکون و Pseudomonas fluorescens (CHAO) و بررسي فعاليت آنزيم PAL (فنيل آلانين آمونيالياز)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مديريت بيماري پژمردگي گوجه فرنگي ناشي از Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici با استفاده از تلفيق سيليکون و Pseudomonas fluorescens (CHAO) و بررسي فعاليت آنزيم PAL (فنيل آلانين آمونيالياز)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مديريت بيماري پژمردگي گوجه فرنگي ناشي از Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici با استفاده از تلفيق سيليکون و Pseudomonas fluorescens (CHAO) و بررسي فعاليت آنزيم PAL (فنيل آلانين آمونيالياز) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات بيماري هاي گياهي

تعداد صفحات :18

در این تحقیق اثر کاربرد سیلیکون و باکتری Pseudomonas fluorescens (CHAO) روی بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی ناشی از قارچ Fusarium oxysporum f. sp. lycopersiciو القای مقاومت میزبان در مقابل پاتوژن مورد بررسی قرار گرفت. اثر غلظت های مختلف سیلیکون ( 7-1 میلی مولار) بر رشد Pseudomonas fluorescens و Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici آزمایش شد. نتایج نشان داد که همه غلظت های سیلیکون روی رشد باکتری اثر منفی داشتند، اما تا غلظت 5 میلی مولار بر روی قارچ تاثیر منفی نداشت ولی در غلظت 6 و 7 میلی مولار با شاهد اختلاف معنی داری داشتند. بر اساس تاثیر سیلیکون بر روی رشد باکتری، غلظت 3 میلی مولار برای کارهای گلخانه ای انتخاب شد. این آزمایش به روش کاربرد باکتری و سیلیکون قبل از آلودگی با قارچ عامل بیماری صورت گرفت. نتایج آزمایشات گلخانه ای نشان داد که تیمار خاک با باکتری و سیلیکون به صورت هوایی بیش ترین تاثیر را بر روی کاهش شاخص های بیماری و افزایش رشد گیاه داشت. هم چنین فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در تیمار کاربرد تلفیقی باکتری و سیلیکون به صورت هوایی در مقایسه با کاربرد هر کدام به تنهایی و نیز گیاه شاهد سالم و آلوده افزایش پیدا کرده بود. بالاترین مقدار فعالیت این آنزیم 5 روز بعد از کاربرد سیلیکون و باکتری بود. استفاده از سیلیکون به عنوان محرک شیمیایی و باکتری Pseudomonas fluorescensبه عنوان عامل کنترل بیولوژیک و نیز افزایش دهنده رشد گیاه، می توان یک اقدام مفید و امید بخش برای کنترل عوامل بیماری زای گیاهی از قبیل Fusarium oxysporum f. sp. lycopersiciباشد.
كلید واژه: سیلیکون، Pseudomonas fluorescens (CHAO)، Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici

توضیحات بیشتر