فایل ورد اثربخشي رژيم غذايي و بازتاب شناسي بر تسکين علايم سندرم پيش از قاعدگي

لینک دانلود

 فایل ورد اثربخشي رژيم غذايي و بازتاب شناسي بر تسکين علايم سندرم پيش از قاعدگي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثربخشي رژيم غذايي و بازتاب شناسي بر تسکين علايم سندرم پيش از قاعدگي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثربخشي رژيم غذايي و بازتاب شناسي بر تسکين علايم سندرم پيش از قاعدگي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثربخشي رژيم غذايي و بازتاب شناسي بر تسکين علايم سندرم پيش از قاعدگي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات روانشناختي

تعداد صفحات :20

این پژوهش با هدف بررسی فایل ورد اثربخشي رژيم غذايي و بازتاب شناسي بر تسکين علايم سندرم پيش از قاعدگي انجام گرفت. برای نیل به این هدف با نمونه برداری تصادفی از گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی 100 نفر انتخاب و پس از غربالگری اولیه با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه یادآور تغذیه ای 24 ساعته، ترازوی وزن سنج، پرسشنامه معاینه پا و پرسشنامه سندرم پیش از قاعدگی نمونه ها مشخص و به طور تصادفی به سه گروه اعم از دو گروه آزمایش رژیم غذایی و بازتاب شناسی و یک گروه کنترل واگذار شدند. روش درمانی رژیم غذایی و بازتابشناسی در مدت زمان معین بر روی گروه های آزمایش اعمال شد. سپس تمامی آزمودنی های سه گروه پرسشنامه سندرم پیش از قاعدگی را طی دو ماه متوالی تکمیل نمودند. یافته های حاصل از انجام آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر نشان داد که روش های درمانی رژیم غذایی و بازتاب شناسی بر تسکین علایم سندرم پیش از قاعدگی دانشجویان موثر است.
كلید واژه: رژیم غذایی، بازتابشناسی، سندرم پیش از قاعدگی

توضیحات بیشتر