فایل ورد بررسي واکنش ارقام و لاين هاي پيشرفته گندم نسبت به بيماري هاي برگي مهم در استان گلستان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي واکنش ارقام و لاين هاي پيشرفته گندم نسبت به بيماري هاي برگي مهم در استان گلستان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي واکنش ارقام و لاين هاي پيشرفته گندم نسبت به بيماري هاي برگي مهم در استان گلستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي واکنش ارقام و لاين هاي پيشرفته گندم نسبت به بيماري هاي برگي مهم در استان گلستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي واکنش ارقام و لاين هاي پيشرفته گندم نسبت به بيماري هاي برگي مهم در استان گلستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات بيماري هاي گياهي

تعداد صفحات :18

به منظور بررسی واکنش 23 رقم و لاین پیشرفته گندم در برابر بیماری های برگی سفیدک پودری، زنگ قهوه ای و لکه خرمایی در استان گلستان، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 89-1388 انجام گردید. آلودگی در مزرعه به صورت طبیعی از طریق کشت ارقام حساس در میان تیمار ها ایجاد شد. معیار های ارزیابی حساسیت یا مقاومت ارقام نسبت به بیماری های مختلف شامل مقدار بیماری ها (به صورت درصد بوته های بیمار، شدت متوسط، سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (AUDPC) و مقدار استاندارد شده AUDPC، وزن هزار دانه و عملکرد دانه کرت بود. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بر اساس تمام متغیر های ثبت شده، اختلاف معنی داری (P£0.01) بین ارقام و لاین های مورد آزمایش وجود دارد. مقایسه میانگین (LSD) داده ها نشان داد که بیش ترین و کمترین شدت سفیدک پودری به ترتیب درلاین دیم 17 (74.72 درصد) ورقم گاسپارد (صفر) مشاهده شد. بیش ترین و کمترین شدت زنگ قهوه ای به ترتیب در ارقام بولانی و موروکو (11.11 درصد) و گاسپارد (12.0 درصد) مشاهده شد. بیش ترین و کمترین شدت لکه خرمایی به ترتیب در ارقام مروارید (56.94 درصد) و موروکو (صفر) مشاهده شد. در مجموع، بالاترین عملکرد دانه کرت درلاین دیم11) 97.4340 گرم) و مروارید (19.4013 گرم) و کمترین در ارقام بولانی (03.184 گرم) و موروکو (250 گرم) ثبت گردید. بیش ترین و کمترین وزن هزار دانه نیز به ترتیب در ارقام شیرودی (33.36 گرم) و موروکو (53.13 گرم) مشاهده شد.
كلید واژه: گندم، سفیدک پودری، زنگ قهوه ای، لکه خرمایی، واکنش ارقام

توضیحات بیشتر