فایل ورد اثرات سازه هاي مکانيکي بر ذخيره رواناب ها در حوضه گاودره استان کردستان

لینک دانلود

 فایل ورد اثرات سازه هاي مکانيکي بر ذخيره رواناب ها در حوضه گاودره استان کردستان دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثرات سازه هاي مکانيکي بر ذخيره رواناب ها در حوضه گاودره استان کردستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثرات سازه هاي مکانيکي بر ذخيره رواناب ها در حوضه گاودره استان کردستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثرات سازه هاي مکانيکي بر ذخيره رواناب ها در حوضه گاودره استان کردستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فضاي جغرافيايي

تعداد صفحات :24

حفظ منابع موجود آب اصلی ترین هدف اجرای عملیات آبخیزداری است. این تحقیق به منظور ارزیابی تاثیر احداث سازه های کوتاه بر تغییر روند و میزان ذخیره رواناب، در حوضه آبخیز گاودره در استان کردستان انجام گرفته است. این حوضه، وسعتی معادل 6.27 کیلومتر مربع دارد و از زیر حوضه های قشلاق سنندج می باشد. مشخصات مکانی و اجرایی سازه های احداث شده از طریق انجام عملیات صحرایی ثبت گردید. کارایی سازه ها با توجه به حجم رواناب ذخیره شده در مخازن سازه ها مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. به منظور مقایسه رفتار حوضه، قبل و بعد از اجرای عملیات آبخیزداری، مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS با استفاده از وقایع بارندگی و رواناب های مشاهده شده، واسنجی و اعتبار یابی گردید. اثر اقدامات انجام شده در قالب تاثیر آن ها بر رفتار حوضه در تولید رواناب شبیه سازی شد. این مدل علاوه بر کل حوضه، در یکی از زیرحوضه ها نیز که در آن بیش ترین تعداد سازه به نسبت مساحت آن اجرا شده است، اجرا گردید. نتایج نشان می دهد که این عملیات تاثیر چندانی بر ذخیره رواناب در کل حوضه نداشته است. در حالی که در زیر حوضه با حجم عملیات مناسب، عملیات مکانیکی انجام شده باعث تغییر رفتار حوضه در جهت افزایش ذخیره رواناب گردیده است.
كلید واژه: عملیات آبخیزداری، ذخیره رواناب، سازه های کوتاه، حوضه گاودره، HEC-HMS

توضیحات بیشتر