فایل ورد بررسي تاثير اقدامات آبخيزداري بر کاهش سيل خيزي حوضه آبخيزبا کمک مدل رياضي HEC-HMS (مطالعه موردي: حوضه آبخيز طزرجان يزد)

لینک دانلود

فایل ورد بررسي تاثير اقدامات آبخيزداري بر کاهش سيل خيزي حوضه آبخيزبا کمک مدل رياضي HEC-HMS (مطالعه موردي: حوضه آبخيز طزرجان يزد) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير اقدامات آبخيزداري بر کاهش سيل خيزي حوضه آبخيزبا کمک مدل رياضي HEC-HMS (مطالعه موردي: حوضه آبخيز طزرجان يزد) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير اقدامات آبخيزداري بر کاهش سيل خيزي حوضه آبخيزبا کمک مدل رياضي HEC-HMS (مطالعه موردي: حوضه آبخيز طزرجان يزد)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير اقدامات آبخيزداري بر کاهش سيل خيزي حوضه آبخيزبا کمک مدل رياضي HEC-HMS (مطالعه موردي: حوضه آبخيز طزرجان يزد) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فضاي جغرافيايي

تعداد صفحات :26

ارزیابی کمی پروژه های آبخیزداری به منظور تجزیه و تحلیل اثرات آن ها و تصمیم گیری صحیح در اجرای بهینه این گونه طرح ها، ضروری می باشد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اقدامات آبخیزداری بر سیل خیزی درحوضه آبخیز طزرجان صورت گرفته است که بدین منظور از مدل HEC-HMS برای مقایسه تغییرات دبی واثر داغاب قبل و بعد از اقدامات استفاده گردید. جهت تعیین تاثیر اقدامات مکانیکی و بیولوژیک، زمان تمرکز و شماره منحنی در شرایط بعد از اجرای اقدامات محاسبه و با اعمال تغییرات ایجاد شده در ورودی های مدل اقدام به شبیه سازی رفتار سیلاب گردید. مدل با داده های مشاهداتی، واسنجی و اعتباریابی گردید و هیدروگراف سیل با دوره بازگشت های 2 تا 1000 ساله در وضعیت قبل و بعد از احداث عملیات آبخیزداری شبیه سازی گردید. مقادیر دبی اوج برای دو وضعیت قبل و بعد از اقدامات آبخیزداری محاسبه گردید. بر اساس نتایج شبیه سازی، تاثیر اقدامات مکانیکی و بیولوژیک و تلفیق آن ها بر دبی اوج به طور متوسط 6.44، 0.66 و 7.19 درصد بوده است. از طرفی با افزایش دوره بازگشت سیلاب، تاثیر سازه ها بر کاهش دبی اوج کاهش یافته و تاثیر اقدامات بیولوژیک با افزایش دوره بازگشت تا 10 سال روند افزایشی داشته، سپس روند کاهشی به خود گرفته است. تلفیق اقدامات بیولوژیک و مکانیکی بیشترین تاثیر را روی کاهش دبی اوج داشته است.
كلید واژه: ارزیابی سیل، مدل HEC-HMS، فرایند بارش-رواناب، حوضه آبخیز طزرجان یزد

توضیحات بیشتر