فایل ورد ارزيابي جنبه هاي مختلف آنتاگونيستي Pythium oligandrum درکنترل بيولوژيک Rhizoctonia solani عامل بيماري مرگ گياهچه چغندرقند در آزمايشگاه

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي جنبه هاي مختلف آنتاگونيستي Pythium oligandrum درکنترل بيولوژيک Rhizoctonia solani عامل بيماري مرگ گياهچه چغندرقند در آزمايشگاه دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي جنبه هاي مختلف آنتاگونيستي Pythium oligandrum درکنترل بيولوژيک Rhizoctonia solani عامل بيماري مرگ گياهچه چغندرقند در آزمايشگاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي جنبه هاي مختلف آنتاگونيستي Pythium oligandrum درکنترل بيولوژيک Rhizoctonia solani عامل بيماري مرگ گياهچه چغندرقند در آزمايشگاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي جنبه هاي مختلف آنتاگونيستي Pythium oligandrum درکنترل بيولوژيک Rhizoctonia solani عامل بيماري مرگ گياهچه چغندرقند در آزمايشگاه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات بيماري هاي گياهي

تعداد صفحات :26

چغندرقند، از مهم ترین محصولات زراعی ایران است و بیماری های مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه ناشی از R. solani از مهمترین علل کاهش عملکرد چغندرقند، می باشند. در این تحقیق جنبه های مختلف آنتاگونیستی 6 جدایه از P. oligandrumدر کنترل R. solaniبا روش هایآزمایشگاهی شامل بررسی های میکروسکوپی نحوه ارتباط هیفی، رقابت غذایی، اثر متابولیت های گازی فرار، اثر ترشحات مایع خارج سلولی در محیط کشت مصنوعی، خاک و وجود متابولیت های ضد قارچی مقاوم به حرارت در محیط کشت مصنوعی ارزیابی شدند. در بررسی های میکروسکوپی رفتار هیف P. oligandrum به شکل پیچیدن به دور هیف، چروکیدگی و جداشدن پروتوپلاست از دیواره سلولی، تشکیل اووسپور بر روی و داخل هیف R. solani دیده شد. در سایر آزمایش ها، جدایه های تربت جام و مشهد آنتاگونیست بیشترین قابلیت رقابت غذایی با R. solani را در محیط کشت داشتند و متابولیت های گازی فرار کلونی 36 ساعته جدایه تربت جام آنتاگونیست با41.56 درصد بیشترین تاثیر را در بازدارندگی از رشد میسلیوم R. solani داشت. بررسی کارایی ترشحات مایع خارج سلولی P. oligandrum در ممانعت از رشد میسلیوم R. solani در محیط کشت نشان داد جدایه مشهد با 31.71 درصد بیشترین بازدارندگی از رشد R. solani و غلظت های30%، 40% و50% ترشحات مایع خارج سلولی جدایه تربت جام بیشترین اثر بازدارندگی از رشد R. solani را در محیط کشت داشتند. در بررسی کارایی ترشحات مایع خارج سلولی P. oligandrum در ممانعت از رشد میسلیوم R. solani در خاک مشخص شد، تیماری که خاک مورد استفاده در آن تنها با اینوکولوم P. oligandrum آلوده شده بود با 09.32 درصد بیشترین تاثیر را در بازدارندگی از رشد میسلیوم R. solani داشت. همچنین جدایه تربت جام، با 36.71 درصد بیشترین بازدارندگی از رشد R. solani را در آزمون مقایسه توانایی تولید متابولیت های ضد قارچی مقاوم به حرارت در محیط کشت، را داشت.
كلید واژه: کنترل بیولوژیک، چغندرقند، R. solani ،P.oligandrum

توضیحات بیشتر