فایل ورد بررسي مولفه هاي تاثيرگذار بر ميزان رضايتمندي شهروندان از کيفيت محيط مسکوني (نمونه موردي: مناطق 1 و 8 شهر تبريز)

لینک دانلود

فایل ورد بررسي مولفه هاي تاثيرگذار بر ميزان رضايتمندي شهروندان از کيفيت محيط مسکوني (نمونه موردي: مناطق 1 و 8 شهر تبريز) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مولفه هاي تاثيرگذار بر ميزان رضايتمندي شهروندان از کيفيت محيط مسکوني (نمونه موردي: مناطق 1 و 8 شهر تبريز) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مولفه هاي تاثيرگذار بر ميزان رضايتمندي شهروندان از کيفيت محيط مسکوني (نمونه موردي: مناطق 1 و 8 شهر تبريز)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مولفه هاي تاثيرگذار بر ميزان رضايتمندي شهروندان از کيفيت محيط مسکوني (نمونه موردي: مناطق 1 و 8 شهر تبريز) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فضاي جغرافيايي

تعداد صفحات :21

رشد سریع شهرها و توسعه کالبدی آن موجب بروز بحران های مختلف در زندگی شهری نظیر مشکلات محیطی و نزول کیفیت محیط زندگی شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط های سکونتی و شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر میزان رضایتمندی شهروندان از محیط زندگی در مناطق 1 و 8 طرح جامع شهر تبریز صورت گرفته است. روش تحقیق پیمایشی-تحلیلی بوده که داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و با آزمون های تحلیل عاملی، T-test و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان رضایتمندی ساکنان مناطق 1 و 8 شهر تبریز از کیفیت محیط زندگی در حد 2.862 با میانه 3 ارزیابی شده است که بیان گر میزان رضایتمندی متوسط ساکنین از محیط مسکونی شان می باشد. از میان هفت مولفه مورد بررسی در ضریب همبستگی پیرسون، پاسخ دهندگان از مولفه هفتم یعنی ضریب آسایش محیط مسکونی با سطح معناداری 3.385 و با ضریب همبستگی -0.045 اظهار نارضایتی نموده اند.
كلید واژه: تحلیل عاملی، T-test، ضریب همبستگی پیرسون، رضایتمندی، محیط مسکونی

توضیحات بیشتر