فایل ورد بررسي تاثير کيفيت خدمات، ارزش درک شده و عاطفه لذتي بر تمايلات رفتاري مشتريان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير کيفيت خدمات، ارزش درک شده و عاطفه لذتي بر تمايلات رفتاري مشتريان دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير کيفيت خدمات، ارزش درک شده و عاطفه لذتي بر تمايلات رفتاري مشتريان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير کيفيت خدمات، ارزش درک شده و عاطفه لذتي بر تمايلات رفتاري مشتريان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير کيفيت خدمات، ارزش درک شده و عاطفه لذتي بر تمايلات رفتاري مشتريان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشگر (مديريت) (Journal of Industrial Strategic Management)

تعداد صفحات :18

این پژوهش با ارائه یک مدل جامع، به بررسی رابطه میان کیفیت خدمات، عاطفه لذتی و تمایلات رفتاری مشتریان می پردازد. هدف از این مطالعه ایجاد درک وسیع از عوامل موثر بر رضایت مشتری و تمایلات رفتاری مشتریان در زمینه خدمات رستوران با ترکیب ادراکات ازعاطفه لذتی در ارائه خدمات و مطرح کردن این که چرا و چگونه کیفیت خدمات برای رضایت و تمایلات رفتاری مشتری اهمیت دارد، می باشد. در این پژوهش، پاسخ دهندگان از میان مشتریان سه رستوران زنجیره ای عطاویچ در شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند که در نهایت 390 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل به منظور آزمون تجربی روابط بین سازه های این مطالعه بکار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو متغیر کیفیت خدمات و عاطفه لذتی در پیش بینی رضایت مشتری در جامعه ایرانی اهمیت دارند و تاثیر مثبت و معنی دارِ کیفیت خدمات و عاطفه لذتی بر ارزش درک شده مشتریان تایید شد. همچنین نتایج نشان داد که کیفت خدمات بر عاطفه لذتی و تمایلات رفتاری مشتریان تاثیر مستقیم و معنی دار دارد. با این حال، رابطه بین ارزش درک شده با تمایلات رفتاری مشتریان معنی دار نبود. در کل، با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش، مدیران رستورانها باید به دنبال بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در جهت ایجاد رضایت مشتریان بوده و بر اهمیت عاطفه لذتی و هیجانات مثبت در ایجاد ارزش درک شده و رضایت مشتری تاکید داشته باشند.
كلید واژه: کیفیت خدمات، عاطفه لذتی، رضایت مشتری، ارزش درک شده، تمایلات رفتاری

توضیحات بیشتر