فایل ورد ارزيابي عوامل اثر گذار بر عدم تحقق پذيري طرح هاي جامع شهري در ايران و چالش هاي مربوط به آن (مطالعه موردي: محور تاريخي– فرهنگي منطقه 6 شهر تبريز)

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي عوامل اثر گذار بر عدم تحقق پذيري طرح هاي جامع شهري در ايران و چالش هاي مربوط به آن (مطالعه موردي: محور تاريخي– فرهنگي منطقه 6 شهر تبريز) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي عوامل اثر گذار بر عدم تحقق پذيري طرح هاي جامع شهري در ايران و چالش هاي مربوط به آن (مطالعه موردي: محور تاريخي– فرهنگي منطقه 6 شهر تبريز)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي عوامل اثر گذار بر عدم تحقق پذيري طرح هاي جامع شهري در ايران و چالش هاي مربوط به آن (مطالعه موردي: محور تاريخي– فرهنگي منطقه 6 شهر تبريز)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي عوامل اثر گذار بر عدم تحقق پذيري طرح هاي جامع شهري در ايران و چالش هاي مربوط به آن (مطالعه موردي: محور تاريخي– فرهنگي منطقه 6 شهر تبريز) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ريزي شهري

تعداد صفحات :24

طرح جامع تبریز با الهام از الگوی سنتی در سال 1374، به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده، لکن تهیه طرح تفصیلی آن تا سال 1382 معطل مانده و ارائه نشده بود. با عنایت به اینکه افق طرح جامع تا سال 1383 و آمارهای برداشتی، داده ها و اطلاعات مقدماتی تهیه طرح جامع، مربوط به سالهای 72-1374 می باشد طرح به روز بودن خود را از دست داده، با این اوصاف بین زمان تهیه طرح و افق پیشنهادی برای سال 1383 و وضع موجود در سال 1383 واقعیت ها، تشابهات و تبایناتی وجود دارد که این پژوهش سعی در شناسایی آنها خواهد نمود. در این پژوهش به طور موردی منطقه 6 محور تاریخی- فرهنگی طرح جامع شهر تبریز و میزان موفقیت طرح در این منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. سرانه کاربریهای مختلف در منطقه در زمان تهیه طرح و افق پیشنهادی و وضع موجود مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. برای دستیابی به نتایج تحقق پذیری طرح در این منطقه، ابتدا سرانه ها با در نظر گرفتن کمبودها در سه دوره زمانی وضع موجود آن زمان (سال 1373)، افق پیشنهادی در سال 1383 و وضع سال 1383 به تفکیک کاربری های مختلف اراضی بحث شده است. در این پژوهش از هر دو روش گردآوری مستقیم غیر مستقیم گرد آوری اطلاعات استفاده شده است. اطلاعات لازم از طریق 120پرسشنامه تکمیل شده توسط کارشناسان در حوزه های مرتبط به دست آمده است و برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل توصیفی- تحلیلی SWOT استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که طرح جامع در این محدوده تحقق نیافته است و چالشهای زیر در این راستا نمایان شده است: 1- محاسبه نادرست تحولات جمعیتی (اختلاف تقریبی 650000 نفری) 2- عدم تحقق سلسله مراتب مراکز شهری (2 محور از 5 محور پیشنهادی) 3- عدم تحقق جمعیت پذیری مناطق و محلات شهری و به تبع آن عدم تحقق تراکم های پیشنهادی (شمال شرقی شهر).
كلید واژه: طرح جامع، تحقق پذیری، محور تاریخی-فرهنگی، کاربری اراضی، تحلیل SWOT

توضیحات بیشتر