فایل ورد تحليل علي توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي سکونتگاه هاي روستايي مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان اروميه

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل علي توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي سکونتگاه هاي روستايي مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان اروميه دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل علي توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي سکونتگاه هاي روستايي مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان اروميه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل علي توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي سکونتگاه هاي روستايي مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان اروميه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل علي توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي سکونتگاه هاي روستايي مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان اروميه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : برنامه ريزي منطقه اي

تعداد صفحات :24

هدف اصلی برنامه های توسعه نواحی روستایی دستیابی به الگویی مناسب برای توزیع سکونتگاه ها، امکانات و فعالیت ها بر اساس ظرفیت های سرزمین است. هدف تحقیق حاضر بررسی توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی سکونتگاه های روستایی است. روش تحقیق جهت دستیابی به هدف فوق توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق سکونتگاههای روستایی بخش مرکزی شهرستان ارومیه است. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 و واحد آمار جهاد کشاورزی استان بدست آمده است. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدلهای تاپسیس برای سطح بندی توسعه روستاها، مدل تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی برای تعیین خوشه های توسعه یافتگی و از مدل تحلیل رگرسیون جهت تحلیل علی توسعه یافتگی روستاها استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که حدود 81 و 82 درصد روستاهای بسیار توسعه یافته و توسعه یافته در محدوده کاربری اراضی زراعی آبی مخلوط زراعت و باغ قرار دارد که از این روستاها به ترتیب حدود 68 و 62 درصد این روستاها در شیب صفر تا 2 درصد قرار گرفته است. همچنین از مجموع روستاهای واقع در 5 کیلومتری شهر و شبکه ارتباطی بین شهری، به ترتیب 24 و 15 درصد روستاها بسیار توسعه یافته و توسعه یافته است. در نهایت مدل رگرسیون نیز نشان می دهد که موقعیت روستاها نسبت به شهرها تنها 3 درصد سطح توسعه یافتگی آنها را تبیین می کند.
كلید واژه: توسعه روستایی، منابع اکولوژیک، مدل تاپسیس، ارومیه

توضیحات بیشتر