فایل ورد برآورد و سطح بندي توسعه محله اي با تاکيد بر مولفه هاي سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: محلات شهر ابرکوه)

لینک دانلود

 فایل ورد برآورد و سطح بندي توسعه محله اي با تاکيد بر مولفه هاي سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: محلات شهر ابرکوه) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد برآورد و سطح بندي توسعه محله اي با تاکيد بر مولفه هاي سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: محلات شهر ابرکوه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد برآورد و سطح بندي توسعه محله اي با تاکيد بر مولفه هاي سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: محلات شهر ابرکوه)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد برآورد و سطح بندي توسعه محله اي با تاکيد بر مولفه هاي سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: محلات شهر ابرکوه) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش و برنامه ريزي شهري

تعداد صفحات :24

در کشورهای جهان سوم وجود انواع دوگانگی های نامطلوب نظیر، دوگانگی منطقه ای به دلایل متعددی همچون کم و کیف میزان سرمایه اجتماعی در مسیر توسعه یافتگی آن ها مشکلاتی ایجاد می کند. به همین خاطر نخستین قدم در برنامه ریزی، خصوصا در برنامه ریزی توسعه شهری شناخت صحیح از وضعیت فعلی مناطق شهری است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا محله های شهری ابرکوه را با تاکید بر شاخص های سرمایه اجتماعی سطح بندی نماید. روش تحقیق در این بررسی از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که آمار و اطلاعات آن از طریق روش های میدانی به دست آمده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خانوارهای ساکن در محله های 9 گانه شهری ابرکوه است که با استفاده از فرمول کوکران 263 نمونه به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز انتخاب گردید. همچنین آزمون پیش آهنگی برای بدست آوردن ضریب اعتبار پرسشنامه انجام گرفت که ضریب اطمینان آلفای کرونباخ 0.78، حاکی از مناسب بودن ابزار پژوهش بوده است. در این پژوهش به منظور وزن دهی شاخص ها از تکنیک دلفی و به منظور تحلیل داده ها در راستای سطح بندی محله های شهری از تکنیک ELECTRE استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که محلات نظامیه، طاووس و دروازه میدان با توجه به مولفه های سرمایه اجتماعی به ترتیب در رتبه های یک تا سه و محلات جهانستان، نبادان و گلکاران به ترتیب در رتبه های هفت تا نه از سطح بندی توسعه محله ای قرار گرفته اند.
كلید واژه: سرمایه اجتماعی، توسعه یافتگی، همبستگی اجتماعی، تکنیک دلفی، الکتر

توضیحات بیشتر