فایل ورد ناحيه بندي اقليمي جنوب و جنوب غرب ايران با رويکرد برنامه ريزي منطقه اي

لینک دانلود

 فایل ورد ناحيه بندي اقليمي جنوب و جنوب غرب ايران با رويکرد برنامه ريزي منطقه اي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ناحيه بندي اقليمي جنوب و جنوب غرب ايران با رويکرد برنامه ريزي منطقه اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ناحيه بندي اقليمي جنوب و جنوب غرب ايران با رويکرد برنامه ريزي منطقه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ناحيه بندي اقليمي جنوب و جنوب غرب ايران با رويکرد برنامه ريزي منطقه اي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : برنامه ريزي منطقه اي

تعداد صفحات :18

در این پژوهش، پهنه بندی اقلیمی منطقه جنوب و جنوب غرب ایران بر اساس روش های آماری چند متغیره صورت گرفته است. برای این منظور از 15 پارامتر اقلیمی در 30 ایستگاه هواشناسی محدوده مورد نظر استفاده شده است. با انجام میان یابی، آرایه ای به ابعاد ایجاد گردید که ردیف های آن مبین مکان و ستون ها نمایانگر متغیرهای اقلیمی می باشند. اجرای تحلیل عاملی بر روی آرایه مزبور نشان داد که اقلیم محدوده مورد مطالعه تحت تاثیر سه عامل بارش، دما و رطوبت می باشد که 90 درصد پراش داده ها را تبیین می نمایند. عامل بارش بیشینه پراش داده ها را تبیین و بیشینه وزن آن در امتداد کوه های زاگرس با آرایش شمال غربی جنوب شرقی گسترش دارد. عامل دما بیش از 30 درصد پراش داده ها را تبیین نموده و بیشینه وزن آن در مناطق کم ارتفاع دامنه جنوبی غربی ارتفاعات زاگرس قرار دارد. عامل رطوبت 10 درصد از پراش را تبیین و آرایش مکانی بار این عامل در مناطق ساحلی گسترش دارد. در نهایت با بهره گیری از روش تحلیل خوشه ای سه پهنه اقلیمی متمایز شناسایی شد. این نواحی اقلیمی عبارتاند از: ناحیه گرم و مرطوب که بخش بیشتری از کرانه های خلیج فارس و استان خوزستان را در بر می گیرد، ناحیه گرم و خشک و کم بارش که بخش های جنوب شرق محدوده مورد مطالعه را شامل می شود و ناحیه سرد و پربارش که شمال ارتفاعات زاگرس (بخش های زیادی از استان های یاسوج، شهرکرد، قسمت های شمالی خوزستان، لرستان و ایلام) را شامل می شود. به منظور ارزیابی نتایج حاصل از تحلیل خوشه ای، از روش های تحلیل ممیزی و آزمون تفاضل گیری استفاده گردید. نتایج آزمون های صحت سنجی در پهنه بندی نشان داد که 7.97 درصد از اعضای گروه ها به طور درست جایابی شده اند.
كلید واژه: پهنه بندی، تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای، تحلیل ممیزی، ایران

توضیحات بیشتر