فایل ورد رابطه مهارت هاي کليدي کامپيوتر با پيشرفت تحصيلي و شغلي دانشجويان کارشناسي ارشد رشته تکنولوژي آموزشي

لینک دانلود

 فایل ورد رابطه مهارت هاي کليدي کامپيوتر با پيشرفت تحصيلي و شغلي دانشجويان کارشناسي ارشد رشته تکنولوژي آموزشي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد رابطه مهارت هاي کليدي کامپيوتر با پيشرفت تحصيلي و شغلي دانشجويان کارشناسي ارشد رشته تکنولوژي آموزشي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد رابطه مهارت هاي کليدي کامپيوتر با پيشرفت تحصيلي و شغلي دانشجويان کارشناسي ارشد رشته تکنولوژي آموزشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد رابطه مهارت هاي کليدي کامپيوتر با پيشرفت تحصيلي و شغلي دانشجويان کارشناسي ارشد رشته تکنولوژي آموزشي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي آموزشي: تكنولوژي و طراحي آموزشي

تعداد صفحات :13

با توجه به اهمیت کامپیوتر و کاربرد آن به عنوان وسیله کمک آموزشی در جامعه اطلاعاتی امروز، در پژوهش حاضر رابطه مهارت های کلیدی کامپیوتر ICDL و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بررسی شده و با توجه به ماهیت موضوع و به دلیل استفاده از نتایج آن در زمینه آموزش و یادگیری، پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از زمره طرح های تحلیلی است که در آن ارتباط بین گروه های مستقل ازجهت داشتن یا نداشتن رابطه، با استفاده از روش همبستگی سنجیده می شود. جامعه آماری، 288 دانشجوی ارشد تکنولوژی آموزشی ورودی ترم های مهر 1387 تا بهمن 1389 است که ازمیان آن، طبق جدول مورگان، حدود 165 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته متشکل از 37 سوال که در سطح لیکرت درجه بندی شده بود، استفاده شد. در تحلیل داده های خام، آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد فراوانی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و آزمون «خی دو» به کار برده شد. نتایج نشان داد که بین تسلط بر مهارت های کلیدی کامپیوتر و فعالیت های اجرایی، یادگیری زبان انگلیسی، پیشرفت تحصیلی و امور پژوهشی ارتباط معنی دار وجود دارد.
كلید واژه: مهارت های کلیدی کامپیوتر، ICDL، پیشرفت تحصیلی، یادگیری، یادداری

توضیحات بیشتر