فایل ورد نقش رسانه ها در آموزش درس تهيه و توليد مواد و وسايل پيشرفته رشته آموزش محيط زيست در نظام آموزش از راه دور

لینک دانلود

 فایل ورد نقش رسانه ها در آموزش درس تهيه و توليد مواد و وسايل پيشرفته رشته آموزش محيط زيست در نظام آموزش از راه دور دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش رسانه ها در آموزش درس تهيه و توليد مواد و وسايل پيشرفته رشته آموزش محيط زيست در نظام آموزش از راه دور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش رسانه ها در آموزش درس تهيه و توليد مواد و وسايل پيشرفته رشته آموزش محيط زيست در نظام آموزش از راه دور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش رسانه ها در آموزش درس تهيه و توليد مواد و وسايل پيشرفته رشته آموزش محيط زيست در نظام آموزش از راه دور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي آموزشي: تكنولوژي و طراحي آموزشي

تعداد صفحات :13

رشد سریع اینترنت و شاخه های چندرسانه ای شبکه جهانی، راه های جدیدی را برای انتقال اطلاعات به دانشجویان فراهم کرده است. بدون شک، آموزش زمان بندی شده ازطریق ارتباط رودررو، موثرترین روش آموزش است؛ اما بعد مسافت و کمبود وقت، امکان شرکت دانشجویان را در چنین کلاس هایی محدود کرده است. این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای میزان اثربخشی آموزش درس تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته رشته آموزش محیط زیست در دو گروه از دانشجویان آموزش مجازی و سنتی انجام شده است.این تحقیق، مقطعی است که برروی دو گروه 30 نفری از دانشجویان سال آخر رشته آموزش محیط زیست مجازی و سنتی پیام نور تهران انجام شد. گروه مجازی درس تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته آموزش محیط زیست را در نیمسال اول تحصیلی 91-90 ازطریق اینترنت، و گروه سنتی درس مذکور را به شیوه حضوری آموزش دیدند. در پایان دوره آموزشی،هر دو گروه در شرایط برابر و با مواد آزمودنی یکسان ارزیابی شدند. اطلاعات موردنیاز با آمار توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شد. میانگین نمره آزمون دانشجویان مجازی m1=10.88 و میانگین نمره آزمون دانشجویان سنتی m2=8.85 است؛ و با درنظرگرفتن P=0.05 نتیجه گیری می شود که درخصوص این متغیر، بین دو گروه مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد. براین اساس می توان نتیجه گرفت که درس تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته آموزش محیط زیست را می توان به شیوه آموزش از راه دور و بدون افت کیفیت آموزشی، آموزش داد.
كلید واژه: آموزش از راه دور، آموزش سنتی، آموزش محیط زیست، رسانه

توضیحات بیشتر