فایل ورد ميزان تحقق اهداف آموزش از راه دور در آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان: ارايه راهبردهاي توسعه آموزشي

لینک دانلود

 فایل ورد ميزان تحقق اهداف آموزش از راه دور در آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان: ارايه راهبردهاي توسعه آموزشي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ميزان تحقق اهداف آموزش از راه دور در آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان: ارايه راهبردهاي توسعه آموزشي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ميزان تحقق اهداف آموزش از راه دور در آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان: ارايه راهبردهاي توسعه آموزشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ميزان تحقق اهداف آموزش از راه دور در آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان: ارايه راهبردهاي توسعه آموزشي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي آموزشي: تكنولوژي و طراحي آموزشي

تعداد صفحات :16

با نگاهی به کثرت آمار دانش آموزان در نظام آموزشی رایج و ضرورت تسهیل در دسترسی افراد لازم التعلیم و تحقق عدالت آموزشی در تمام مناطق کشور بر لزوم توسعه آموزش های از راه دور بخصوص در استان های محروم بیشتر پی میبریم.از این رو پژوهش حاضر با هدف میزان دستیابی به اهداف آموزش از راه دور در استان سیستان و بلوچستان از دیدگاه کارشناسان و مدیران و ارائه راهبردهایی برای توسعه آموزش می باشد. روش پژوهش زمینه یابی توصیفی می باشد و شرکت کننده های پژوهش تعداد 96 نفر از کارشناسان و مدیران آموزش از راه دور استان می باشد. پژوهش به روش سرشماری نمونه گیری شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از نظر متخصصین آموزش از راه دور و اساتید دانشگاه احراز شده که نتایج بیانگر روایی و پایایی مطلوب پرسشنامه بوده است. پژوهش شامل دو سوال زیر می باشد: 1- از دیدگاه کارشناسان و مدیران، مراکز آموزش از راه دور استان سیستان و بلوچستان از لحاظ دستیابی به اهداف چگونه می باشد؟2- از دیدگاه کارشناسان و مدیران مراکز آموزش از راه دور راهبرد های مناسب و مطلوب جهت توسعه آموزش از راه دور در استان سیستان و بلوچستان چه می باشد؟یافته ها نشان داد که تحقق اهداف آموزش از راه دور استان تا حد مطلوب و رضایت بخشی صورت گرفته و راهبردهای ارائه شده جهت توسعه آموزش از راه دور استان معنادار می باشد. همچنین نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که آموزش از راه دور استان س.ب توانسته است با وجود موانع و مشکلات بسیار در دستیابی به اهداف مصوبه آموزش از راه دور تا حد خوب و مطلوبی نائل آمده و باکارگیری راهبردهای ارائه شده که شامل وجود زیر ساخت های تکنولوژیکی،تنوع در شیوه های آموزش،توسعه فرهنگ پژوهش، وجود یادگیری الکترونیکی، و... می تواند روزبه روز در جهت توسعه آموزش در استان موفق تر عمل کند.
كلید واژه: آموزش از راه دور، اهداف آموزشی، توسعه، مراکز آموزش از راه دور

توضیحات بیشتر