فایل ورد اثر ارتفاع بر خصوصيات مورفولوژيکي و بيوشيميايي برگ گياه گزنه (.Urtica dioica L) در استان هاي مازندران و گلستان

لینک دانلود

 فایل ورد اثر ارتفاع بر خصوصيات مورفولوژيکي و بيوشيميايي برگ گياه گزنه (.Urtica dioica L) در استان هاي مازندران و گلستان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر ارتفاع بر خصوصيات مورفولوژيکي و بيوشيميايي برگ گياه گزنه (.Urtica dioica L) در استان هاي مازندران و گلستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر ارتفاع بر خصوصيات مورفولوژيکي و بيوشيميايي برگ گياه گزنه (.Urtica dioica L) در استان هاي مازندران و گلستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر ارتفاع بر خصوصيات مورفولوژيکي و بيوشيميايي برگ گياه گزنه (.Urtica dioica L) در استان هاي مازندران و گلستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران)

تعداد صفحات :14

عوامل محیطی به عنوان مهم ترین عامل موثر بر صفات مورفولوژیکی و نیز بیان ژن های بیوسنتزکننده ترکیبات ثانویه در گیاهان دارویی مطرح می باشد. در این تحقیق اثر ارتفاع در دو استان مازندران و گلستان روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه گزنه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری از مناطق مختلف در زمان گلدهی گیاه صورت پذیرفت. داده ها در قالب طرح کاملا تصادفی، بصورت آشیانه ای با استفاده از نرم افزار آماری SAS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ارتفاع و اکوتیپ به صورت معنی داری خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی گزنه را تحت تاثیر قرار داد. نتایج نشان داد که مقدار هر سه صفت طول و عرض برگ و نیز طول اندام هوایی گیاه با افزایش ارتفاع از سطح دریا کاهش یافت به طوری که کمترین میزان طول و عرض برگ و کمترین ارتفاع گیاه و نیز بیشترین میزان کلروفیل در منطقه له کوه مازندران با ارتفاع 2250 متر بدست آمد. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که میزان ترکیبات فنلی و فلاونوئید ها، اسید کلروژنیک، اسید کافئیک و روتین در برگ گیاه گزنه با افزایش ارتفاع بیشتر شد به نحوی که بیشترین میزان ترکیبات فوق در در ارتفاع 2250 متری منطقه له کوه مازندران مشاهده گشت.
كلید واژه: ارتفاع، فلاونوئید، فنل، گزنه، HPLC

توضیحات بیشتر